Redeschiderea procesului penal in cazul judecarii in lipsa persoanei condamnate. Incompatibilitatea judecatorului

16 martie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

”Analizând motivul care a stat la baza declarației de abținere prin prisma dispozițiilor legale invocate, instanța reține că potrivit art.64 alin.1 lit.f din Codul de procedură penală, judecătorul este incompatibil dacă există o suspiciune rezonabilă că imparțialitatea judecătorului este afectată.

În prezenta speță, una dintre condițiile ce trebuie analizate cu ocazia verificării admisibilității în principiu a cererii formulate de condamnat este cea prevăzută de art.466 Cod procedură penală ce definește persoana care este considerată ca fiind judecată în lipsă.

Pornind de la premisa că redeschiderea procesului penal are drept scop garantarea drepturilor persoanei care a fost judecată în lipsă la un proces echitabil, în prezenta cauză prin faptul că același judecător s-a pronunțat asupra împrejurării că petentul avea sau nu cunoștință de procesul derulat împotriva sa, s-ar încălca aceste principii.

De altfel, în considerentele decizie pronunțate de ÎCCJ în data de 15 ianuarie 2007, prin care se statuează că judecătorul care soluționează fondul cauzei nu devine incompatibil să soluționeze cererea de revizuire sau contestația în anulare se admite că, în practică, pot exista situații în care judecătorul investit cu soluționarea unei astfel de căi extraordinare de atac să fie pus în situația de a-și evalua propria hotărâre sub un aspect cu privire la care și-a exprimat deja opinia, caz în care, pentru a se asigura deopotrivă imparțialitatea, cât și aparența de imparțialitate pe care le reclamă desfășurarea unui proces echitabil, acesta să considere că este totuși necesar să se abțină de la judecata pricinii.

Citeste mai mult  Revizuire. Ipoteza ”minus petita”

O astfel de situație există în cazul de față, când judecătorul ce a soluționat cauza în fond, a fost pus în situația de a analiza dacă petentul a avut sau nu cunoștință că împotriva sa se desfășoară o procedură judiciară, în condițiile în care această constatare a fost făcută anterior de către același judecător.

Având în vedere aceste considerente, instanța apreciază că declarația de abținere formulată este întemeiată.” (Judecătoria Cluj-Napoca, Încheierea penală nr.31 din 7 ianuarie 2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > >