Group 1

Redeschiderea procesului penal. Noțiunea de ”notificare oficială”

31 august 2015 Drept Penal Jurisprudenta

Potrivit art. 466 al. 1 Cod pr. penală: Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de o lună din ziua în care a luat cunoştinţă, prin orice notificare oficială, că s-a desfăşurat un proces penal împotriva sa, iar conform art. 466 al. 2 Cod pr. penală. Este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă în niciun alt mod oficial despre acesta, respectiv, deşi a avut cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa. Nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales ori un mandatar, dacă aceştia s-au prezentat oricând în cursul procesului, şi nici persoana care, după comunicarea, potrivit legii, a sentinţei de condamnare, nu a declarat apel, a renunţat la declararea lui ori şi-a retras apelul.
În speţă, la primul termen de judecată acordat, cauza a fost amânată întrucât părţile au fost citate, iar la termenul următor, citaţia adresată inculpatei la domiciliu s-a întors cu menţiunea că aceasta este plecată în Italia.

Citeste mai mult  Data de la care începe să curgă termenul de prescripție în lipsa notificării de declarare a scadenței anticipate a creditului

Pentru termenul următor, când avut loc şi judecata în fond a cauzei, inculpata a fost citată din nou la aceeaşi adresă, citaţia întorcându-se cu aceeași menţiune privind faptul că inculpata nu mai locuieşte la adresa respectivă şi este plecată în Italia. Tot pentru acelaşi termen, s-a dispus emiterea unui mandat de aducere pentru inculpată, care însă nu a fost executat de organele de poliţie, precum şi citarea prin afişare la uşa instanţei.

Dispozitivul sentinţei pronunţată în cauză a fost comunicat către inculpata la aceeaşi adresă şi s-a întors tot cu menţiunea că aceasta este plecată în Italia. În aceste condiţii sentinţa penală a rămas definitivă prin neapelare, fiind emise formele de executare ale acesteia.

Este de subliniat că şi în cursul urmăririi penale inculpata nu a fost audiată, actele de căutare dovedind că este plecată în Italia, neexistând practic o înştiinţare oficială către inculpată din care aceasta să afle că se desfăşoară un proces penal împotriva sa.

În această privinţă, Curtea nu poate fi de acord cu argumentul invocat de prima instanţă, care a apreciat că inculpata cunoştea de proces deoarece din rechizitoriu rezultă că organele de poliţie au luat telefonic legătura cu mama inculpatei, aflată şi ea în Italia, şi că aceasta a precizat că o va anunţa pe inculpată de proces, întrucât această „procedură” nu poate constitui o înştiinţare oficială, în sensul art. 466 al. 2 Cod pr. penală.

Citeste mai mult  Admisibilitatea obligării părintelui la plata retroactivă a pensiei de întreţinere

Curtea constată că în acest fel condamnata nu a fost citată în mod legal la proces şi nici nu a luat cunoştinţă în niciun alt mod oficial despre acesta, astfel încât sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru a fi considerată ca fiind persoană condamnată în lipsă ce are dreptul de cere rejudecarea cauzei sale. (Curtea de Apel Galați, Decizia nr. 461/A/8.04.2015, portal.just.ro)

Citiți AICI toate articolele publicate de Legal Land pe tema redeschiderii procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate.

Cuvinte cheie: >