Reducerea cuantumului cheltuielilor de executare

23 noiembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Este adevărat că nu există o dispoziție legală care să limiteze cheltuielile de executare la valoarea debitului urmărit ori sub această valoare, dar este rezonabil a considera că nu se justifică stabilirea unor cheltuieli de executare care să depășească cu mult valoarea creanței care se pune în executare.

”Prin încheierea nr. 12 din 6.02.2015, BPA a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare la suma de 357,92 lei , reprezentând : 20 lei taxă timbru executare, 49 lei cheltuieli transport cu poșta, 74, 40 lei redactare adresă, 37,20 lei arhivare dosar, 12,40 lei emitere somație, 12,40 lei formare dosar, 62 lei încheiere încetare executare silită, 1,24 lei înregistrare dosar, 12,40 lei taxă soft operare, 62 lei taxe solicitare informații patrimoniale debitor și 14,88 lei onorariu executor judecătoresc.

Tribunalul constată că executarea a fost pornită pentru realizarea unei creanțe in sumă de 28 euro , ceea ce echivalează cu suma de 126 lei.

Pentru executarea acestei sume au fost stabilite cheltuieli de executare în valoare de 357,92 lei.

Citeste mai mult  Acţiune privind modificarea titlului de proprietate emis în baza Legii nr. 18/1991. Inaplicabilitatea art. 643 NCC

Așadar, cuantumul cheltuielilor de executare este cu mult mai mare decât debitul urmărit iar o parte din cheltuielile cuprinse în această sumă nu se justifică .

Astfel, tribunalul constată că nu este justificată suma de 74,40 lei pentru redactare adresă, suma de 37,20 lei pentru arhivare dosar, suma de 12,40 lei pentru formare dosar, și nu s-a făcut dovada că executorul judecătoresc ar fi plătit suma de 62 lei reprezentând taxă solicitare informații patrimoniale debitor.

Tribunalul reține ca fiind justificată suma de 20 lei reprezentând taxă timbru executare, suma de 49 lei reprezentând cheltuieli poștale, suma de 12,40 lei reprezentând emitere somație , suma de 1,24 lei pentru inregistrare dosar, suma de 62 lei încheiere încetare executare silită și suma de 14,80 lei reprezentând onorariu executor judecătoresc.

Totalul sumelor apreciate ca fiind justificate este în valoare de 159,52 lei , ceea ce depășește în mică măsură valoarea debitului urmărit.

Este adevărat că nu există o dispoziție legală care să limiteze cheltuielile de executare la valoarea debitului urmărit ori sub această valoare, dar este rezonabil a considera că nu se justifică stabilirea unor cheltuieli de executare care să depășească cu mult valoarea creanței care se pune în executare.

Citeste mai mult  Recurs. Critica privind cuantumul cheltuielilor de judecată

Așa fiind , raportat la aceste considerente, tribunalul va admite apelul, va schimba în tot sentința atacată și pe fond va admite în parte contestația și va dispune reducerea cheltuielilor de executare la suma de 159,52 lei.” (Tribunalul Buzău, Decizia civilă nr. 807 din 10 august 2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >