Reducerea cuantumului onorariului executorului judecătoresc

11 februarie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Onorariul executorului judecătoresc nu poate fi admis a fi stabilit în mod necesar și în toate cazurile în suma maximă ce o prevede legea, ci trebuie să fie proporțional cu munca efectiv prestată.

”Instanța constată, analizând Încheierea nr. 2/12.11.2015, că executorul judecătoresc a stabilit onorariul său în cuantum total de 26.471,69 lei. Pentru a obține acest rezultat s-a procedat la următorul calcul : 6.300 lei x 1% x (1.604.813,58 lei – 100.000) = 6.300 lei + 15.408,13 lei + 5.123,55 lei TVA = 26.471,69 lei.

Instanța reține că respectivul onorariu al executorului judecătoresc a fost stabilit în mod legal, în conformitate cu prevederile OMJ nr. 2550/2006 actualizat prin OMF nr. 2561/2012 (Anexa 1) la maximum stabilit de lege.

Instanța reține, însă, că această suma este eminamente excesivă, cheltuielile de executare netrebuind a reprezenta o adevărată povară pentru debitor.

Mai mult, instanța reține că onorariul executorului judecătoresc nu poate fi admis a fi stabilit în mod necesar și în toate cazurile în suma maximă ce o prevede legea, ci trebuie săfie  proporțional cu munca efectiv prestată. Stabilirea în toate ipotezele de către executorii judecătorești a onorariilor maximale este de natură de a lăsa fără conținut voința legiuitorului care a stabilit intervale de stabilire a onorariilor executorilor judecătorești, aspect ce, de asemenea, nu poate fi admis.

Citeste mai mult  Nelegala citare a părții civile în procesul penal. Sancțiune

Mai mult, instanța reține că toată activitatea executorului judecătoresc s-a redus la una pur scriptică, la emiterea unor înștiințări de plată, înștiințări de popriri către varii bănci.

În virtutea acestor considerente, instanța va reduce onorariul executorului judecătoresc la suma de 15.000 lei (inclusiv TVA).” (Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința civilă nr. 6233/8 aprilie 2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >