Group 1

Reducerea onorariului avocațial

3 noiembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

„Potrivit art. 274 alin. 3 C.proc.civ.[art. 451 NCPC], reducerea onorariului avocaţial se poate realiza, însă doar atunci când acesta are un cuantum nerezonabil faţă de importanţa obiectului pricinii, complexitatea acesteia şi munca prestată de avocat.

În cauza de faţă, obiectul cauzei îl reprezintă obligarea intimatei la plata sumei de 100.000 euro, reprezentând daune morale, cauzate de dezmembrarea autoturismului marca Chevrolet. Munca prestată de societatea de avocaţi angajată în cauză de către intimată este dovedită de redactarea întâmpinării, precum şi de prezenţa avocatului la termenele de judecată din 12.11.2012, 21.01.2013, 02.06.2014.

În ceea ce priveşte cererea intimatei de a se dispune obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 7.884 euro, reprezentând contravaloarea onorariului avocaţial, motivat de valoarea obiectului cererii de chemare în judecat, Curtea constată că aceasta este disproporţionat de mare faţă de natura, complexitatea cauzei deduse judecăţii şi activităţii efective a apărătorilor pe parcursul procesului civil. Astfel, simpla raportare la valoarea obiectului cererii de chemare in judecată, nu poate conduce la obligarea recurentei la plata unor cheltuieli de judecată într-un cuantum atât de ridicat în condiţiile în care munca îndeplinită de către reprezentantul convenţional al intimatei s-a redus doar la întocmirea întâmpinării şi la prezenţa în sala de judecată, activitatea de judecată reducându-se doar la comunicarea actelor între părţi, iar cauza nefiind soluţionată pe fond, ci perimată.

Citeste mai mult  Sancționarea contravențională de două ori pentru aceeași faptă

Pentru aceste motive, apreciind că atât onorariul avocaţial în cuantum de 7.884 euro solicitat de către intimat, cât şi cel acordat de către prima instanţă, în valoare de 5.000 euro este nepotrivit de mare pentru complexitatea cauzei deduse judecăţii, raportat şi la modalitatea concretă de soluţionare a acesteia, Curtea a admis recursul şi a modificat sentinţa recurată în sensul că a obligat recurentul la plata către intimatul pârât a sumei de 500 euro. (Curtea de Apel București, Secția a VI-a civilă, Decizia civilă nr. 1950 din 24.11.2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >