Reducerea onorariului de avocat. Criterii

1 aprilie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art. 451 alin. 2 Cod procedură civilă: „Instanţa poate, chiar şi din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaţilor, atunci când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei”. Curtea a avut în vedere în acest sens obiectul cauzei, respectiv complexitatea scăzută a litigiului, fiind vorba de o cerere de restituire a taxei pentru emisii poluante, tip de cauză extrem de mediatizată, atât în privinţa paşilor care trebuia urmaţi de contribuabil, cât și în privința șanselor de reușită a cererilor. În acelaşi timp, nu poate fi ignorată nici împrejurarea că suma solicitată cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanță se apropie de valoarea obiectului litigiului, fiind găsită nerezonabilă de către instanţă.
Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 496 alin. 1 Cod procedură civilă, recursul dedus judecăţii a fost admis, cu consecința casării în parte a sentinței atacate, în ceea ce privește modul de soluționare a cererii de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. Drept consecință, în urma rejudecării cererii arătate, în temeiul art. 498 alin. 1 Cod procedură civilă, Curtea a obligat pârâta să plătească părţii reclamante cheltuieli de judecată parţiale în sumă de 543,3 lei. (Curtea de Apel Targu Mures, Decizia nr. 2966/R/2013, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >