Group 1

Reducerea onorariului de expert

2 iulie 2020 Drept Civil Jurisprudenta

Prerogativa reducerii onorariului de expert se exercită de instanţă doar la momentul stabilirii onorariului definitiv, şi nu la acela al cuantificării cheltuielilor de judecată.

Astfel, atâta timp cât expertiza efectuată în cauză a fost o probă utilă, pe are instanţa a avut-o în vedere la pronunţarea soluţiei, chiar dacă acţiunea a fost admisă doar în parte, partea care pierde procesul urmează să o suporte integral, această cheltuială având un caracter indivizibil, fiind una necesară în cauză. (Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 111/11.03.2020, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >