Group 1

Refuzul debitorului de a prezenta la solicitarea executorilor fiscali anumite documente, în procedura de executare silită

16 septembrie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

Pentru ca refuzul debitorului de a prezenta la solicitarea executorilor fiscali anumite documente, în procedura de executare silită  a unei creanţe fiscale să constituie infracţiune, se cere ca scopul refuzului nejustificat să fie acela al împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, iar pentru ca fapta să constituie contravenţie, se cere ca scopul refuzului nejustificat să fie acela al împiedicării stabilirii stării de fapt fiscale.

”Instanţa de control judiciar, consideră că din conţinutul materialului probator administrat, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că cele reţinute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare şi recunoscute de acesta în faţa instanţei, nu constituie infracţiunea prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005,  ci situaţia de fapt este incriminată ca şi contravenţie, potrivit disp. art. 219 alin. 1 lit. c C. pr. fisc – O.G. nr. 92/2003.

Este adevărat că atât infracţiunea prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, cât şi contravenţia prev. de art. 219 alin. 1 lit. c C. pr. fisc – O.G. nr. 92/2003, presupun un refuz nejustificat din partea subiectului activ de a prezenta documentele solicite de către organele fiscale.

Citeste mai mult  Suspendarea executării silite. Motive temeinice

Ceea ce diferenţiază însă, este scopul refuzului nejustificat.

Pentru ca fapta să constituie infracţiune, se cere ca scopul refuzului nejustificat să fie acela al împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, iar pentru ca fapta să constituie contravenţie, se cere ca scopul refuzului nejustificat să fie acela al împiedicării stabilirii stării de fapt fiscale.

Situaţia premisă este aceea de a i se solicita subiectului activ să prezinte organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie şi abia în urma unei astfel de solicitări se poate constata refuzul nejustificat.

Or, inculpatului din prezenta cauză nu i s-a solicitat să prezinte organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul verificărilor financiare, fiscale sau vamale, ci, prin cele două notificări i s-a solicitat să prezinte anumite documente, în conformitate cu art. 56 din OG nr. 93/2002, adică în vederea stabilirii stării de fapt fiscale.

Citeste mai mult  Încuviințarea executării silite. Reprezentarea persoanei juridice de către o altă persoană juridică

Aceasta rezultă mai presus de orice dubiu, din însăşi conţinutul celor două notificări (filele 20 şi 23 dos. urm. pen), prin care inculpatul a fost informat că pentru recuperarea obligaţiilor fiscale a fost demarată procedura de executare silită, în cadrul căreia (“Drept urmare…”) i s-a solicitat să prezinte documentele contabile, în conformitate cu prevederile art. 56 din OG nr. 92/2003, respectiv pentru stabilirea stării de fapt fiscale şi nicidecum în scopul verificărilor financiare, fiscale sau vamale.

Aşadar, câtă vreme nu i s-a solicitat inculpatului să prezinte documentele pentru verificări financiare, fiscale sau vamale, ci i-au fost solicitate în baza art. 56 din OG nr. 92/2003, respectiv pentru stabilirea stării de fapt fiscale, nu-i poate fi reţinut nici refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale.

De altfel, chiar în ultimul alineat ale celor două notificări, i se aduce la cunoştinţa inculpatului că “Neprezentarea, în condiţiile de mai sus, constituie contravenţie conform art. 219 alin. 1 lit. c din OG nr. 92/2003 … sancţionată cu amendă conform art. 219 alin. 2 lit. a din acelaşi act normativ”.

Citeste mai mult  Procedura specială a evacuării. Existenţa unei construcţii a pârâtului pe terenul de pe care se solicită evacuarea

În lipsa unei solicitări din partea organelor fiscale, ca situaţie premisă, inculpatului nu-i poate fi reţinut refuzul nejustificat de a prezenta documentele legale şi bunurile din patrimoniu, astfel încât fapta acestuia nu este prevăzută de lege, soluţia de achitare pronunţată de prima instanţă fiind una temeinică şi legală.” (Curtea de Apel Târgu-Mureș, Decizia penală nr. 321A/2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >