Refuzul nejustificat al autorităţii fiscale de a accepta dreptul de deducere a TVA

Erorile din cuprinsul avizelor de însoţire a mărfii nu pot fundamenta soluţia organului fiscal de a refuza dreptul de deducere a TVA, întrucât nu există nicio dispoziţie legală care să condiţioneze exercitarea dreptului de deducere a TVA de corectitudinea întocmirii avizelor de însoţire a mărfii, atâta timp cât exercitarea dreptului de deducere a TVA este făcută în baza unor facturi fiscale legal întocmite.

Dispoziţiile Deciziei V din 15.01.2007 a Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi care nu conţin sau nu furnizează toate informaţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare la data efectuării operaţiunii pentru care se solicită deducerea taxei pe valoare adăugată, nu pot fi aplicate decât prin prisma legislaţiei Uniunii Europene şi a jurisprudenţei CJUE în materie de TVA, potrivit cărora dreptul de deducere a TVA prevăzut la art. 167 şi următoarele din Directiva TVA face parte din mecanismul TVA şi în principiu nu poate fi limitat, iar principiul neutralităţii fiscale impune ca deducerea TVA aferentă intrărilor să fie acordată dacă cerinţele de fond sunt îndeplinite, chiar dacă anumite cerinţe de formă au fost omise de persoanele impozabile. (ÎCCJ, Secția de contencios adminsitrativ și fiscal, Decizia nr. 1281 din 20 martie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >