Regimul juridic al efectelor contractului de asigurare asupra obligaţiei de despăgubire, întinderii daunei şi exonerării asigurătorului de plata despăgubirii

16 decembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit clauzelor contractului de asigurare tip „CASCO”, în cazul plăţii indemnizaţiei aferente unei daune totale, contractul încetează de drept, începând cu data producerii evenimentului asigurat. Încetarea contractului nu presupune stingerea obligaţiei de plată a despăgubirii de către asigurător, nici a deducerii din această despăgubire a primelor de asigurare rămase neachitate până la sfârşitul contractului de asigurare, aferente autovehiculului asigurat, deoarece despăgubirea şi deducerea din despăgubire a primelor sunt efecte care se produc în puterea contractului, tocmai datorită ivirii evenimentului asigurat. Aceste efecte sunt protejate de principiul forţei obligatorii a contractului. În ceea ce priveşte invocarea de către asigurător a relei-credinţe a asiguratului, în sensul că a produs accidentul rutier cu intenţie, acelaşi asigurător avea obligaţia de a demonstra prin probe, iar nu să lase în sarcina asiguratului înlăturarea prezumţiei intenţiei. În cazul raportului juridic izvorând din contractul de asigurare, intenţia asiguratului de a produce riscul asigurat nu se prezumă. (Curtea de Apel Timişoara, Secţia a II-a civilă, Decizia civilă nr. 232 din 9 aprilie 2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > > > >