Registrul Comerțului din România interconectat la sistemul registrului comerțului din statele UE

22 ianuarie 2015 Business Noutati legislative

Registrul central al comerțului și registrele comerțului de pe lângă tribunale vor face parte din sistemul de interconectare a registrului comerțului din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit unui proiect de lege, adoptat la data de 21 ianuarie 2015, de Guvern, care transpune o directivă a Uniunii Europene (2012/17/UE).

Sistemul de interconectare a registrelor comerțului va fi constituit din registrele comerțului din toate statele membre ale UE și platforma centrală europeană. Acesta va deveni funcțional la 17 iulie 2017, dar, până la această dată, statele membre şi Comisia Europeană urmează să întreprindă demersurile legislative şi administrative necesare pentru operaţionalizarea sistemului, cu respectarea termenelor intermediare prevăzute în Directivă.

Interconetarea are scopul să contribuie la stimularea competitivității întreprinderilor europene, prin reducerea sarcinilor administrative și creșterea certitudinii juridice şi a transparenţei mediului de afaceri.

Conform proiectului de act normativ și directivei transpuse, punctul de acces electronic la sistemul de interconectare va fi, la nivel european, portalul european e-Justiție (e-Justice), iar, la nivel național, va fi registrul central al comerțului, ținut de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Citeste mai mult  Precizările Casei de Pensii referitoare la rezultatele aplicării prevederilor Legii nr. 192/2015

Prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, registrul central al comerțului va pune la dispoziția publicului documentele și informațiile referitoare la operatorii economici înregistrați în registrul comerțului din România, dar şi în alte state membre.

Următoarele informații vor fi disponibile gratuit, prin sistemul de interconectare, pe pagina de internet a ONRC sau pe portalul de servicii online al acestuia:

– denumirea și forma juridică a persoanei înregistrate în registrul comerțului;
sediul social/profesional al persoanei înregistrate în registrul comerțului și statul membru în care este înmatriculată;
– numărul de ordine din registrul comerțului al persoanei înmatriculate/înregistrate, identificatorul unic la nivel european și codul unic de înregistrare fiscal;
– starea firmei.

ONRC va asigura interoperabililatea registrului central al comerțului și a registrelor teritoriale cu sistemul european, documentele și informațiile fiind disponibile în format standard de mesaj, accesibile prin mijloace electronice, cu respectarea standardelor de securitate pentru transmisia și schimbul de date, în condițiile legii.
Pentru identificare, inclusiv în comunicarea dintre registrele comerțului din statele membre prin sistemul de interconectare, persoanele fizice şi juridice înregistrate în registrul comerţului vor avea și un identificator unic la nivel european EUID, care include elementul de identificare al României, elementul de identificare al registrului național, numărul persoanei din registrul respectiv și, dacă este necesar, alte elemente pentru a evita erorile de identificare. Structura identificatorului unic la nivel european (EUID) se va aproba prin ordin al ministrului justiției.
Potrivit proiectului de lege, ONRC va publica pe pagina sa de internet și pe portalul de servicii online și va transmite spre publicare pe portalul european e-Justiție informații actualizate privind legislația națională în ceea ce privește publicitatea și opozabilitatea față de terți a acetelor, faptelor și mențiunilor persoanelor supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului. Aceste dispoziţii se preconizează a intra în vigoare după publicarea legii în Monitorul Oficial.
De asemenea, se prevede a fi de imediată aplicare dispoziţiile ce instituie un termen maxim al procedurii de înregistrare în registrul comerţului şi de publicare în Monitorul Oficial al României (21 zile de la depunerea cererii la registrul comerţului), instituţiile publice implicate în procedură fiind cele care sunt ţinute a-şi îmbunătăţi procedurile interne pentru ca acest termen să poată fi respectat.
Totodată, proiectul de lege include și alte modificări ce vizează, în principal:

Citeste mai mult  Formularul 600 va putea fi depus până la 15 aprilie 2018

– îmbunătățirea mecanismelor legale de dizolvare, lichidare și radiere, inclusiv prin corelarea cu dispozițiile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, facilitându-se soluționarea cu celeritate a cererilor care privesc aceste proceduri;
– transferul competenței de prelungire a perioadei de lichidare voluntară de la tribunal la oficiul registrului comerțului, aceasta fiind de natură să reducă/să simplifice formalitățile de lichidare, precum și de a degreva instanțele judecătorești;
– radierea, din oficiu, de către registrul comerțului a societăților aflate în lichidare (voluntară) de mai mult de 7 ani, se arată intr-un comunicat al Guvernului Romaniei.

Cuvinte cheie: >