Regresul asigurătorului CASCO împotriva asigurătorului RCA

2 septembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Obligaţia de plată a asigurătorului RCA în regres este o obligaţie legală, el efectuând plata în temeiul legii, la termenele şi după procedura stabilită de lege, cuantumul şi modalitatea de plată a despăgubirilor fiind stabilite şi constatate de asigurătorul CASCO, în conformitate cu prevederile art. 54, 43 şi 49 din Legea nr. 136/1995 şi a dispoziţiilor din norma de aplicare a acesteia.

În cazul în care asigurătorul CASCO formulează acţiune în regres împotriva asigurătorului RCA, instanţele nu pot proceda la administrarea de probe în dovedirea temeiniciei despăgubirilor solicitate în baza art. 22 din Legea nr. 136/1995, obligaţia acestora fiind limitată în a verifica numai respectarea procedurii art. 64 din Norma de aplicare a legii, aprobată prin Ordinul CSA nr. 20/2008, de către asigurătorul CASCO, luând act că stabilirea despăgubirilor s-a realizat prin procedura administrativă reglementată de art. 43 din lege şi din norma de aplicare.

Ca atare, nu există posibilitatea reconsiderării despăgubirilor printr-o hotărâre judecătorească într-o acţiune judiciară a obligatului legal debitor în regres, a asigurătorului RCA, împotriva creditorului în regres, asigurătorului CASCO – nereglementată de legea specială – şi în nici un caz în cadrul acţiunii în justiţie a creditorului în regres – asigurătorul CASCO, în contra debitorului său, asigurătorul RCA -, acţiune pe care art. 64 din Norme o reglementează şi care are ca finalitate obţinerea unui titlu executor pentru o creanţă devenită scadentă în condiţiile acestui text normativ. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 2000 din 3 iunie 2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >