Reguli noi privind dreptul de autor pentru era digitală

13 septembrie 2018 UE

Pe 12 septembrie, deputații europeni au aprobat un mandat pentru începerea negocierilor cu statele membre cu privire la noi reguli armonizate în domeniul dreptului de autor.

”Dorim să protejăm și să consolidăm drepturile tuturor creatorilor: autori, interpreți, cântăreți, compozitori, jurnaliști – toți cei care dețin drepturile de autor. Toți se află într-o situație foarte dificilă: munca lor este folosită de platforme imense care profită foarte mult de pe urma lor. Adesea, deținătorii de drepturi înșiși nu primesc o parte din acest profit. Platforme americane uriașe fac bani în timp ce creatorii noștri rămân săraci. De aceea trebuie să le consolidăm drepturile, responsabilizând platformele, ” a declarat eurodeputatul Axel Voss, responsabil cu direcționarea propunerii în cadrul Parlamentului.

Prevederile le oferă editorilor de presă un drept propriu, astfel încât aceștia să poată cere să fie plătiți dacă platformele folosesc conținutul lor. Se va putea utiliza hyperlink-ul și copia privată.

Concret, potrivit amendamentelor adoptate de eurodeputați, art. 11 din propunerea de directivă referitor la protejarea publicațiilor de presă în cazul utilizărilor digitale, are următorul conținut:

Citeste mai mult  Acord între UE și Andorra privind schimbul automat de date fiscale

”1. Statele membre acordă editorilor de publicații de presă drepturile prevăzute la articolul 2 și la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2001/29/CE, astfel încât aceștia să obțină o remunerație echitabilă și proporțională pentru utilizarea digitală a publicațiilor lor de presă de către furnizorii de servicii ai societății informaționale.

1a. Drepturile menționate la alineatul (1) nu împiedică utilizarea legitimă, privată și necomercială a publicațiilor de presă de către utilizatorii individuali.

2. Drepturile menționate la alineatul (1) lasă intacte și nu afectează în niciun fel drepturile de care beneficiază, în temeiul dreptului Uniunii, autorii și alți titulari de drepturi în ceea ce privește operele și alte obiecte protejate încorporate într-o publicație de presă. Aceste drepturi nu pot fi invocate împotriva respectivilor autori și alți titulari de drepturi și, în special, nu îi pot priva de dreptul de a-și exploata operele și alte obiecte protejate independent de publicația de presă în care sunt încorporate.

2a. Drepturile menționate la alineatul (1) nu se aplică unor simple hyperlinkuri însoțite de cuvinte izolate.

3. În ceea ce privește drepturile menționate la alineatul (1), se aplică mutatis mutandis articolele 5-8 din Directiva 2001/29/CE și Directiva 2012/28/UE.

4. Drepturile menționate la alineatul (1) expiră după cinci ani de la publicarea publicației de presă. Acest termen se calculează începând cu prima zi a lunii ianuarie a anului care urmează datei publicării. Dreptul menționat la alineatul (1) nu se aplică cu efect retroactiv.

4 a. Statele membre se asigură că autorii primesc o parte echitabilă din veniturile suplimentare pe care le obțin editorii de presă în urma utilizării unei publicații de presă de către furnizorii de servicii ai societății informaționale.”

Cuvinte cheie: >