Relaţie de concubinaj. Natura dreptului de proprietate asupra bunului dobândit de oricare dintre concubini

10 septembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

În raporturile dintre concubini izvorul coproprietăţii nu poate fi, în esenţă, nici moştenirea legală şi nici legea (întrucât un regim special şi derogatoriu de la dreptul comun este rezervat doar soţilor), nici uzucapiunea, ci doar convenţia părţilor, fie ea expresă sau tacită, însă doar cu condiţia ca să fie neechivocă.

Inexistenţa unei convenţii de dobândire în comun a bunurilor enunţate în acţiune de către părţile în proces nu este demonstrată, în principal, de absenţa instrumentului probator în acest sens, respectiv a unui înscris (presupunându-se, în mod justificat, că relaţia apropiată dintre ele a împiedicat, din punct de vedere moral, preconstituirea unor acte), ci de faptul că nu s-a făcut acea dovadă certă şi de netăgăduit că părţile au intenţionat să achiziţioneze în proprietate comună aceste bunuri. (Curtea de Apel Timișoara, Secţia I civilă – complet specializat de familie şi minori, Decizia civilă nr. 382/R din 7 februarie 2012, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >