Group 1

Renunțarea în etapa dezbaterilor la cheltuielile de judecată solicitate prin cererea de apel

22 ianuarie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

În situația în care cheltuielile de judecată au fost solicitate prin cererea de apel formulată, cu ocazia concluziilor orale puse în dezbaterea fondului cauzei nu se poate renunța la acestea.

Extras din considerentele deciziei nr. 55/2019 a Tribunalului București:

”În ceea ce privește mențiunea avocatului apelantei-petente din etapa dezbaterilor conform căreia va solicita cheltuielile de judecată reprezentând onorariu de avocat pe cale separată, instanța de apel reține că acestea (cheltuielilor de judecată ocazionate cu acest litigiu, constând în taxe de timbru și onorariu avocat) au fost solicitate prin cererea de apel formulată. Fiind o cerere accesorie cererii de chemare în judecată, aceasta se poate formula numai în scris, potrivit art. 148 alin. 1 C.proc.civ.

Pe de altă parte, apelanta-petentă nu poate renunța la cheltuielile de judecată solicitate prin intermediul cererii de apel cu ocazia concluziilor orale puse în dezbaterea fondului cauzei, întrucât într-o astfel de etapă a procesului (dezbaterea fondului cauzei) nu mai pot fi formulate cereri noi, iar renunțarea la judecata unei cereri (fie ea și accesorie) se poate face numai cu acordul celeilalte părți (dacă renunțarea se face la primul termen la care părțile sunt legal citate sau ulterior acestui moment) (art. 406 alin. 4 C.proc.civ.). (Tribunalul București, Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal, Decizia nr. 55/10 ianuarie 2019, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >