Renunţarea la beneficiul principiului îmbogăţirii fără justă cauză. Condiții și efecte

7 martie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

În cazul în care părţile unui contract complex, de vânzare-cumpărare şi de executare lucrări, au stipulat o clauză potrivit căreia cumpărătorul renunţă la beneficiul principiului îmbogăţirii fără justă cauză pentru contravaloarea lucrărilor efectuate dacă întrerupe definitiv lucrările la imobilul obiect al înstrăinării, din cauze neimputabile vânzătorului, prevederea respectivă reprezintă o veritabilă clauză de agravare a răspunderii contractuale şi este valabil asumată, întrucât priveşte drepturi de care partea poate să dispună.

***Actio de in rem verso. Condiții***

În acest caz, atâta vreme cât cumpărătorul a întrerupt definitiv lucrările la imobil, acesta nu are deschisă, pentru recuperarea contravalorii lucrărilor efectuate, calea lui actio de in rem verso împotriva vânzătorului, întrucât este activată clauza de agravare a răspunderii prevăzută în contract.(ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 696 din 27 februarie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > >