Group 1

Reprezentarea persoanei juridice în justiție de către o altă persoană juridică. Raport juridic de administrare a bunurilor altuia

28 noiembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Prin cererea introductivă de instanță, Biroul Executorului Judecătoresc  a solicitat încuviințarea executării silita a debitoarei , la cererea creditoarei E I RO G, prin EK SRL, în baza contractului de credit nr. x/21.06.2012 emis de Cetelem IFN SA.

Din înscrisurile depuse la dosar, tribunalul constată că, la data de 20.03.2013, între Cetelem IFN SA, în calitate de cedent, E I RO G, în calitate de cesionar și EK Romania SRL, denumite în continuare în mod colectiv părți, s-a încheiat contractul cadru de cesiune de creanțe nr. 405 în care s-au prevăzut următoarele: „Administratorul Activelor” înseamnă entitatea responsabilă cu serviciile de recuperare creanțe desemnată de către cesionar. Administratorul Activelor este persoana de contact a cesionarului din România pentru a soluționa orice dispută posibilă și pentru a se înfățișa în fața autorităților publice, conform prevederilor art. 71 punctul 3 și 5 din OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

La pct. 4.2.3. din contractul nr. 405/20.03.2013, părțile au stabilit că, cesionarul poate delega colectarea creanțelor unui administrator al activelor, numind la acel moment pe E K în calitate de Administrator al Activelor.

Citeste mai mult  Condițiile plângerii prealabile în procesul penal

Față de cele stipulate de părți în contractul de cesiune creanțe amintit, tribunalul apreciază că manifestarea de voință a părților contractante a născut un raport juridic de administrare a bunurilor altuia.

Potrivit art. 810 C.civ., „administratorul poate sta în justiție pentru orice cerere sau acțiune referitoare la administrarea bunurilor și poate interveni în orice cerere sau acțiune având drept obiect bunurile administrate”.

În raport de considerentele de fapt și de drept expuse anterior, tribunalul constată că EK Romania SRL are calitatea de reprezentant legal al creditoarei E I RO G, o atare interpretare a textului art. 84 alin. 1 c.pr.civ fiind dată chiar de către Înalta Curte de Casație și Justiție în considerentele deciziei nr.9/2016 pronunțată de completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Văzând și faptul că înscrisul reprezentat de contractul de credit depus la dosarul cauzei constituie titlu executoriu în raport de prevederile art. 638 alin 1 pct. 4 c.pr.civ și art. 120 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și că nu există alte impedimente la executare , apreciind admisibilă cererea de încuviințare executare silită, în temeiul art. 480 alin 2 c.pr.civ, tribunalul va pronunța o decizie prin care ca admite admis apelul, va schimba încheierea atacată, va admite cererea și va încuviința executarea silită a debitoarei, la cererea creditoarei, în baza contractului de credit nr. xxxxxxxx/21.06.2012, prin toate mijloacele de executare silită.” (Tribunalul Mehedinți, Decizia civilă nr. 1194 din 3 noiembrie 2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > > >