Group 1

Responsabilitatea deținerii rovinietei valabile. Sancționarea contravențională a fostului proprietar

”Potrivit evidenţelor DRPCIV autoturismul în discuţie era proprietatea petentului la momentul încheierii procesului verbal de contravenţie, iar câtă vreme la momentul controlului în trafic petentul avea calitatea de proprietar şi deci implicit de utilizator prezumat al vehiculului care circula fără rovinietă valabilă, acesta are şi calitatea de subiect activ al contravenţiei prevăzute de art. 8 din OG 15/2002.

În acelaşi sens, împrejurarea în conformitate cu care autoturismul figurează în certificatul de înmatriculare ca fiind în evidenţa Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări şi nici o altă persoană nu este menţionată în calitate de utilizator, acesta are calitatea de subiect activ al raportului juridic contravenţional potrivit dispoziţiilor art. 8 coroborat cu art. 1 lit b din OUG nr. 15/2002 şi acestuia îi revine obligaţia de a face dovada valabilităţii rovinietei.

În mod constant, în jurisprudenţa Curţii Constituţionale s-a reţinut prin Deciziile nr.217/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lin.1 lit.b, art.7, art.8 alin.1, art.9 alin.2 şi 3 din OG 15/2002 şi nr. 623/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.1 alin.1 lit.b din OGnr.15/2002, că certificatul de înmatriculare al autovehiculului este acel act în baza căruia autovehiculul poate circula legal pe drumurile publice, iar persoana înscrisă în certificat îşi asumă întreaga responsabilitate, inclusiv riscul ca autovehiculul să fie folosit şi pe reţeaua de drumuri naţionale, unde deţinerea unei roviniete este obligatorie, aşa încât vina de a nu deţine rovinieta îi aparţine.

Citeste mai mult  Infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Renunțarea la aplicarea pedepsei

Conform Ordinului 1501/2006 privind procedura înmatriculării, radierii şi eliberării autorizaţiei de circulaţie provizorie sau probe a vehiculelor, art. 24 alin.2 lit.d, petentul avea obligaţia să procedeze la efectuarea formalităţilor privind înstrăinarea autoturismului în sensul radierii acestuia de pe numele său şi în baza de date a MAI – Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a vehiculelor, tocmai pentru opozabilitate. Cum petentul nu a depus diligenţe pentru transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului şi pentru radierea acestuia din baza de date mai sus menţionate, acesta rămâne menţionat în cartea de identitate a autovehiculului ca fiind proprietar şi utilizator, situaţie în care răspunderea contravenţională în sarcina acestuia s-a angajat conform OG 2/2001 şi OG 15/2002.” (Tribunalul Arad, Decizia civilă nr. 187/2015, portal.just.ro)

Notă: Art. 24 alin. 2 lit. d) din Ordinul MAI 1501/2006 avut în vedere la pronunțarea soluției în cauza de mai sus, a fost considerat de către o altă instanță ca fiind desuet, nemaiputând produce efecte în ceea ce priveste obligația fostului proprietar de a cere radierea autovehiculului.

Cuvinte cheie: >