Responsabilitatea detinerii rovinietei valabile. Vehicul instrainat anterior constatarii contraventiei

Potrivit art. 7 din O.G. 15/2002 „responsabilitatea achitarii tarifului de utilizare si a detinerii rovinietei valabile, precum si a achitarii tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine in exclusivitate utilizatorilor romani, iar in cazul utilizatorilor straini, aceasta revine in exclusivitate conducatorului auto al vehiculului”.
Prin art. 1 alin. 1 lit. b) din acelasi act normativ legiuitorul a inteles prin notiunea de utilizatori „persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in Romania, denumite in continuare utilizatori romani, respectiv persoanele fizice ori juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in alte state, denumite in continuare utilizatori straini”.
In speta, (…) prin contractul de vanzare -cumparare pentru un vehicul folosit petentul a instrainat anterior constatarii faptei contraventionale. (…)
Potrivit art. 11 alin. (4) din OUG 195/2002, “In cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se inscriu in evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni si emiterea unui nou certificat de inmatriculare, noul proprietar este obligat sa solicite autoritatii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.”
Din textul legal invocat rezulta ca noul proprietar are obligatia de a solicita transcrierea dreptului de proprietate in termen de 30 de zile de la dobandirea acestui drept autoritatii competente care elibereaza un nou certificat de inmatriculare.  Astfel, (…) noul proprietar al autoturismului avea obligatia de a efectua demersurile aratate anterior.
Se constata ca disp. alin. 4 al art. 11 din OUG 195/2002 au fost introduse la data de 29.06.2007, prin OUG 69/2007, iar art. 24 alin. 2 lit. d) din Ordinul 1501/2006 a avut in vedere  continutul articolului 11 din OUG 159/2002, in forma existenta pana la modificarea sa prin OUG 63/2006 sau prin OUG 69/2007.
Forma actuala a actului normativ care a impus emiterea Ord. 1501/2006 conduce la concluzia ca art. 24 alin. 2 lit. d) a devenit  desuet si ca nu mai poate produce efecte in ce priveste obligatia fostului proprietar de a cere radierea autovehiculului.
In sensul celor retinute anterior vor fi interpretate si disp. art. 17 alin. 2 din OUG 195/2002 (in forma modificata prin OUG 63/2006) referitoare la obligatia noului proprietar de a solicita efectuarea operatiunilor prevazute de art. 11 alin. 4 din OUG 195/2002.
Nu se poate retine savarsirea faptei contraventionale de catre petent, chiar daca acesta mai figureaza inscris in certificatul de inmatriculare al autoturismului, deoarece datele furnizate agentului constatator conform art. 3 din OG 15/2002 nu au fost actualizate din vina noului proprietar.
Interpretarea data notiunii de utilizator in art. 1 lit. b din OG 15/2002 priveste indeplinirea cumulativa a ambelor calitati, atat aceea de persoana inscrisa in certificatul de inmatriculare, cat si care are in proprietate autovehiculul inscris in Romania. (…)
Imprejurarea ca datele furnizate de Serviciul inmatriculari nu au fost actualizate din vina noului proprietar este de natura a inlatura culpa celor doua autoritati in intocmirea datelor, dar nu poate conduce la concluzia incheierii unui proces-verbal de contraventie legal si temeinic. (Judecatoria Targu- Carbunesti, Sentinta civila nr. 467/2014)

Cuvinte cheie: > >