Restituirea amenzii achitate în ipoteza anulării procesului-verbal de contravenție. Inadmisibilitatea cererii

Capătul de cerere având ca obiect restituirea sumei de bani achitate cu titlu de amendă contravențională este inadmisibil.

”Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 21.08.2017, sub nr. x/299/2017, petenta E.P.I. S.R.L. a formulat, în contradictoriu cu intimata C.N.A.I.R., plângerea contravențională împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției seria R17 nr. X/11.07.2017, emis de intimată, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea procesului-verbal și restituirea amenzii achitate în valoare de 125 lei. (…)

Potrivit art. 8 alin. 4 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale.

Astfel, în ipoteza anulării procesului-verbal de contravenție, amenda achitată în temeiul actului sancționator anulat se impune a fi restituită persoanei sancţionate. Cu toate acestea, amenda achitată se restituie, la cerere, de la instituția care a încasat-o, în conformitate cu procedura administrativă reglementată de dispozițiile art. 168 C.pr.fisc., operând, în măsura în care este cazul, compensarea cu eventuale obligații restante ale plătitorului.

Citeste mai mult  Suspendarea executării silite imobiliare. Condiții

În consecință, fiind instituită o procedură specială, administrativă, privind restituirea sumei de bani achitate cu titlu de amendă contravențională, instanța apreciază că, în măsura în care se anulează un proces-verbal de contravenţie, petentul are posibilitatea să se adreseze direct instituţiei care a încasat amenda în vederea restituirii efective a sumei de bani achitate cu acest titlu.

Pe cale de consecinţă, având în vedere aceste considerente, instanţa urmează să admită excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere având ca obiect restituirea amenzii achitate şi să respingă acest capăt de cerere, ca inadmisibil.” (Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința civilă nr. 163 din 15 ianuarie 2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >