Group 1

Restituirea de către fostul soț a unei sume de bani dobândite în timpul căsătoriei

18 aprilie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

În cazul în care printr-o acţiune având ca obiect plata nedatorată sau îmbogăţirea fără justă cauză unul dintre foştii soţi îi solicită celuilalt restituirea unor sume de bani, reprezentând venituri din muncă – dobândite şi depuse într-un cont în timpul căsătoriei – acesta nu are calitate procesuală activă, întrucât raporturile patrimoniale dintre soţi întemeiate pe regimul comunităţii legale se caracterizează prin aceea că bunurile dobândite de oricare dintre aceştia sunt de la data dobândirii lor bunuri comune aflate în proprietate devălmaşă, iar sistarea stării de devălmăşie se realizează numai prin partaj.

***Actio de in rem verso. Condiții***

Prin urmare, instanţa nu poate restitui o creanţă din patrimoniul unui soţ în patrimoniul unui alt soţ, prin intermediul procedurii plăţii nedatorate sau îmbogăţirii fără justă cauză întrucât, în realitate, ceea ce se pune în discuţie este caracterul de bun comun sau propriu al unui bun sau eventual cota de contribuţie la dobândirea acestuia, dacă este comun, or acest lucru nu se poate face decât în cadrul unui partaj, şi nicidecum în cazul unei acţiuni întemeiate pe dispoziţiile art. 1342 C.civ. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 358 din 4 februarie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > > > >