Group 1

Restituirea taxei pe poluare și a taxei pentru emisiile poluante. Proiect

21 iulie 2015 Noutati legislative

Potrivit unui proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule publicat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) și aflat în dezbatere publică, contribuabilii care au achitat taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, pot solicita restituirea acesteia prin cerere adresată organului fiscal competent.

Sumele reprezentând taxele precum și dobânzile datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsă între perceperea nejustificată a taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și rambursarea acesteia, se pot restitui pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din
valoarea acestora.

Cererile de restituire se soluţionează în termen de 90 de zile de la înregistrare.

În procesele în curs de judecată, având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, reclamantul poate renunţa la judecarea cauzei, în condiţiile NCPC
În cazul în care reclamantul a renunţat la judecarea cauzei după comunicarea cererii de chemare în judecată, acesta nu va fi obligat la cheltuieli. Dacă s-a intrat în dezbaterea fondului, renunţarea la judecată se poate face fără învoirea celeilalte părţi. Aceste din urmă dispoziții sunt aplicabile în cazul în care reclamantul face dovada că a solicitat restituirea taxei, pe cale administrativă.

Cuvinte cheie: > >