Restricționarea comunicării între avocat și acuzat pe motive de protecție a secretului de stat, contrară Convenției Europene

25 iulie 2017 CEDO

Restricționarea comunicării între avocat și acuzat pe motive de protecție a secretului de stat încalcă dreptul la un proces echitabil.

Cauza M. împotriva Olandei (cererea nr. 2156/10) se referă la un fost membru al serviciilor secrete olandeze, care a fost acuzat că ar fi divulgat secrete de stat. Reclamantul, dl M, s-a plâns în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, că procesul penal a fost inechitabil.

În hotărârea din 25 iulie 2017, Curtea a statuat, în unanimitate, că a fost încălcat art. 6 § 1 (dreptul la un proces echitabil) și § 3 (c) (dreptul la un avocat ales) din Convenția europeană a drepturilor omului.

Înainte de proces, reclamantul a fost informat de serviciile secrete că riscă să fie acuzat de noi infracțiuni dacă va discuta cu cineva chestiuni acoperite de secretul de serviciu, inclusiv cu avocatul lui. Avocatul reclamantului a contestat restricțiile în ceea ce privește comunicarea între el și reclamant. Prin urmare, serviciile secrete au acordat o scutire condiționată care i-a permis reclamantului să dezvăluie, numai avocaților săi, informații strict necesare apărării sale. Curtea a constatat că, urmare a amenințării cu urmărirea penală a reclamantului în cazul divulgării de secrete de stat avocaților săi, comunicarea între el și avocatul său nu a fost liberă și fără restricții cu privire la conținutul său, ceea de a compromis iremediabil caracterul echitabil al procesului.

Citeste mai mult  Dreptul copilului la libertatea de religie în jurisprudența CEDO

Cu toate acestea, Curtea a statuat în unanimitate, că nu a fost încălcat a articolul 6 § 1 (dreptul la un proces echitabil) și § 3 (b) și (d) (dreptul de a dispune de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării și dreptul de a obține citarea și audierea martorilor) din Convenție. În special, refuzul membrilor serviciilor secrete să răspundă la întrebările adresate de apărare din cauza datoriei lor de a păstra secretul nu contravine articolului 6 § 1 și  § 3 (d).

Reclamantul a explicat că strategia sa a fost de a demonstra că altcineva ar fi putut divulgat informațiile clasificate, și că această linie de apărare a fost compromisă întrucât el nu a putut interoga în mod corespunzător martorii din serviciile secrete. Curtea a constatat că aceasta a fost o strategie de apărare perfect legitimă în teorie. Cu toate acestea, având în vedere volumul mare de dovezi care îl legau de infracțiune, reclamantul nu era îndreptățit să facă cereri specioase de informații  în speranța că ar putea să apară o explicație alternativă.

Citeste mai mult  Retragerea permisului de conducere al unei persoane condamnate deja la o amendă penală nu încalcă principiul non bis in idem

Curtea a observat că un nou proces sau redeschiderea procedurilor interne, la cererea reclamantului ar reprezenta o modalitate adecvată de a remedia încălcarea constatată.

Cuvinte cheie: > >