Retractarea de către persoana vătămată a declarațiilor date într-o cauză penală. Consecințe

17 august 2016 Drept Penal Jurisprudenta

Fapta persoanei vătămate care în fața instanței a retractat declarațiile date în cursul urmăririi penale, declarând mincinos în scopul vădit de a-l favoriza pe inculpat, precum și pentru a zădărnici judecata acestuia, determinând pronunțarea unei hotărâri de achitare în fond întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de favorizare a făptuitorului.

”Inculpatul s-a adresat cu o plângere Secției de Poliție 13 , prin care solicita cercetarea numitului A I pentru că la data de 23/24.09.2011 i-a sustras din buzunar suma de 160 lei și un telefon mobil marca Samsung. La data de 24.09.2011, inculpatul a fost audiat ca parte vătămată în dosarul format în urma plângerii depuse relatând pe larg modalitatea comiterii infracțiunii de către numitul AI. Ulterior, însă audiat în fața instanței, după trimiterea în judecată a numitului AI, inculpatul și-a schimbat declarația, arătând că în realitate a remis de bună voie banii și telefonul.

Urmare a acestei declarații, s-a pronunțat SP nr. 148/29.05.2013 prin care numitul AI a fost achitat, iar prin DP1500/05.11.2013 a fost admis recursul Parchetului și s-a dispus condamnarea numitului AI.

Starea de fapt reținută de instanță rezultă din actele existente la dosar în special Sesizarea din data de 24.09.2011 (fila 16) coroborat cu declarația de parte vătămată din data de 24.09.2011 (fila 19), cu declarația din data de 27.04.2012 ( fila 14), cu cele două hotărâri ( fila 89-106), dar și declarația martorilor MN și RF ( filele 109-111,139-142) precum și declarația inculpatului prin care recunoaște că și-a modificat declarația pentru a nu fi angajată răspunderea penală a numitului AI.

Citeste mai mult  Audierea unui martor în lipsa avocatului inculpatului. Sancțiune

În ceea ce privește apărarea inculpatului în sensul că în cauză ar fi incidentă o cauză care înlătură caracterul penal al faptei, în speță constrângerea morală concretizată prin amenințările cu privire la viața și integritatea fizică a sa și a familiei sale aduse de numitul AI, constatăm că pe de o parte nu sunt suficiente probe din care să se contureze sentimentul de profundă temere pe care l-ar fi putut produce amenințările presupus a fi fost proferate de numitul AI, iar pe de altă parte nu sunt îndeplinite condițiile pentru a se reține comiterea faptei sub constrângere morală.

Astfel potrivit declarațiilor martorilor MN și RF menținute în mare și în fața instanței de judecată, nu se poate reține comiterea de către numitul AI a unor acte , gesturi sau adresarea de amenințări de natură a provoca inculpatului, înainte de a da declarația din 27.04.2012, un sentiment de profundă temere, care să-l fi determinat la comiterea faptei.

Chiar și așa constatăm că pentru a putea fi reținută constrângerea morală ca și o cauză care înlătură caracterul penal al faptei este necesar ca săvârșirea faptei penale să fi fost singura modalitate prin care să fie înlăturată constrângerea morală. Prin urmare, ar rezulta că urmare a presupusei constrângeri morale la care a fost supus inculpatul, acesta a comis fapta penală, constând în modificarea declarației, întrucât doar în acest mod putea fi înlăturată constrângerea morală.

Citeste mai mult  CNP menționat greșit în procesul verbal de contravenție. Consecințe

Or, această susținere nu poate fi considerată întemeiată câtă vreme la data când inculpatul a fost audiat (27.04.2012) exista posibilitatea, în legislația procesual penală, ca acesta să solicite audierea în modalitate specială a acestuia conform art 77 ind 1 C pr pen 1968 (articol introdus prin legea 356/2006)

Conchizând, în raport de probele administrate în cursul urmăririi penale dar și în cursul judecății rezultă vinovăția inculpatului la comiterea infracțiunii prev. de art. 269 al 1 C pen ( corespondent în art 264 al 1 C pen din 1968) constând în aceea că la data de 27.04.2012, cu ocazia audierii sale în calitate de persoană vătămată la Judecătoria Răcari, în dosarul penal X (dosar 1758/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari) a retractat declarațiile date în cursul urmăririi penale, declarând mincinos în scopul vădit de a-l favoriza pe inculpatul AI, precum și pentru a zădărnici judecata acestuia.

Constatăm că de la momentul comiterii faptei și până la momentul judecății a intervenit modificarea legii penale, fapta fiind reglementată în continuare cu menținerea aceluiași conținut constitutiv, fiind diferit regimul de sancționare. (…)

Citeste mai mult  Complicitatea - formă a participaţiei penale

Instanța apreciază că legea mai favorabilă pentru inculpat este legea penală veche, procedând la analiza îndeplinirii condițiilor de existență a infracțiunii , la stabilirea pedepsei și la individualizarea modalității de executare, etc potrivit Codului penal din 1968.

In drept, fapta inculpatului, audiat în calitate de persoană vătămată în fața instanței a retractat declarațiile date în cursul urmăririi penale, declarând mincinos în scopul vădit de a-l favoriza pe inculpat, pecum și pentru a zădărnici judecata acestuia, determinând pronunțarea unei hotărâri de achitare în fond întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute si pedepsite de art. art. 264 C pen 1968.” (Judecătoria Răcari, Sentința penală nr. 348/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >