Retragerea plângerii prealabile vs. împăcarea

6 aprilie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

”Inculpatul G.D. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu prevăzută de art. 224 al. 2 Cod penal și lovire sau alte violențe prevăzută de art. 193 al. 2 Cod penal.

În cazul ambelor infracțiuni, Codul Penal prevede în mod expres că acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

În cursul judecății, printr-o declarație autentificată la notar, persoana vătămată D.C. a precizat că s-a împăcat atât pe latură civilă, cât și pe latură penală cu inculpatul G.D. și nu mai solicită ca acesta să fie tras la răspundere penală sau civilă.

Potrivit dispozițiilor 159 al. 1 Cod penal împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres.

În speță, aceste condiții nu sunt îndeplinite, întrucât, pe de o parte, punerea în mișcare a acțiunii penale nu s-a făcut din oficiu, ci la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar pe de altă parte, legea nu prevede posibilitatea împăcării în cazul infracțiunilor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată.

Citeste mai mult  Refuzul de la prelevarea de mostre biologice. Efectele raportului psihologic de constatare a fobiei de ace

Pe cale de consecință, soluția de încetare a procesului penal dispusă de instanța de fond ca urmare a împăcării părților este nelegală, motiv pentru care apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani urmează a fi admis.

În rejudecare, Curtea va constata că manifestarea de voință exprimată prin act autentic de către persoana vătămată D.C. poate fi considerată ca o retragere a plângerii prealabile formulate în cauză împotriva inculpatului G.D., astfel încât soluția care se impune a se pronunța este aceea de încetare a procesului penal față de inculpat pentru infracțiunile deduse judecății în conformitate cu prevederile art. 396 al. 6 Cod pr. penală în referire la art. 16 al. 1 lit. g, teza I Cod pr. penală, ca urmare a retragerii plângerii prealabile formulate de persoană vătămată.”(Curtea de Apel Galați, Decizia penală nr. 1522/A/05.12.2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >