Group 1

Revizuire. Ascunderea unor înscrisuri de către partea potrivnică

27 septembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit dispoziţiilor art. 509 alin.1 pct. 5 Cod procedură civilă, „Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă […] 5. după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor”.

Ascunderea de către lichidatorul iniţial a unor înscrisuri care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi determinat respingerea cererii de declanşare a procedurii insolvenţei, trebuie asimilată unei împrejurări mai presus de voinţa părţii şi deschide debitoarei calea revizuirii împotriva hotărârii pronunţate în baza lor, în condițiile art. 509 alin.1 pct. 5 Cod procedură civilă. (Tribunalul Arad, Sentința civilă nr. 204/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >