Revizuire. Restituire taxă pentru emisii poluante. Incidența cauzei Manea

Obiectul actiunii îl constituie obligarea pârâtei la restituirea taxei pentru emisii poluante achitata de catre reclamant la data de 14 ianuarie 2013, ulterior intrarii în vigoare a Legii nr. 9/2012, forma în care încetase suspendarea dispusa prin O.U.G. nr. 1/2012.

În litigiul ce a facut obiectul Dosarului nr. 577/111/2013, instantele au statuat ca legislatia în temeiul careia reclamantul a achitat taxa pe emisii poluate, respectiv Legea nr. 9/2012 în forma în vigoare dupa data de 01.01.2013, nu este contrara prevederilor Tratatului.

Acest aspect, al compatibilitatii reglementarii în temeiul careia reclamantul a achitat taxa pe emisii poluante cu dreptul Uniunii Europene, a fost supus analizei Curtii de Justitie a Uniunii Europene care, în cauza Manea C-76/14 a statuat în sensul ca articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul ca se opune ca statul membru respectiv sa scuteasca de aceasta taxa autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost platita o taxa în vigoare anterior declarata incompatibila cu dreptul Uniunii.

Potrivit interpretarii date de catre CJUE în considerentele deciziei enuntate, taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003 sau taxa pe poluare pentru autovehicule nu pot fi luate în considerare de catre legiuitor întrucât ele constituie taxe neconforme dreptului comunitar, si astfel nelegale.

Prin urmare, nu se poate stabili o scutire de la plata unei taxe motivat de achitarea în trecut a unei taxe nelegale. Nu are relevanta restituirea taxei de poluare pe calea actiunii în justitie, întrucât în opinia CJUE, statul trebuie sa îsi îndeplineasca obligatia pozitiva de a restitui taxele neconforme dreptului Uniunii Europene, însotite de dobânda, independent de existenta sau nu a unei actiuni în justitie în acest sens.

Citeste mai mult  Anularea deciziei de stabilire a onorariului de succes emisă de Decanul Baroului

Ori, atât timp cât pe piata nationala exista autovehicule scutite de la plata taxei pentru emisii poluante, pentru simplul fapt al platii anterior a unei alte taxe nelegale, acestea creeaza în piata o discriminare a autovehiculelor pentru care plata taxei este obligatorie, determinând cumpararea de autovehicule din prima categorie, în defavoarea celor pentru care se achita taxa, printre care se regasesc si autovehicule înmatriculate pentru prima oara în România.

Faptul platii taxei speciale pentru autoturisme sau a taxei pe poluare nu poate determina o astfel de scutire, întrucât cel care a platit o taxa neconforma dreptului Uniunii Europene poate, în termenul de prescriptie, sa ceara restituirea ei, chiar si dupa vânzarea autovehiculului, care tocmai din acest motiv fusese scutit de la plata noii taxe, caz în care se ajunge la situatia ca pentru acel autovehicul sa nu se achite nici un fel de taxa.
Astfel, CJUE a aratat ca scutirea de o noua taxa a autovehiculelor rulate care au fost supuse taxei în vigoare anterior, declarata ulterior incompatibila cu dreptul Uniunii, nu poate înlocui restituirea cu dobânda a acestei taxe.
„O astfel de scutire a avut ca efect sustragerea de la plata taxei în cauza a primei transcrieri, în perioada pertinenta în cauza principala, a dreptului de proprietate asupra autovehiculelor nationale rulate, înmatriculate în România între 1 ianuarie 2007 si 1 ianuarie 2013, în timp ce aceasta taxa a fost perceputa invariabil cu ocazia înmatricularii în România, în perioada pertinenta în cauza principala, a autovehiculelor similare provenite din alte state membre. O scutire precum cea în discutie în litigiul principal favorizeaza astfel vânzarea autovehiculelor de ocazie nationale si descurajeaza importul unor autovehicule similare”.

Citeste mai mult  Ucidere din culpă. Nerespectarea regimului de viteză. Victimă care staționa pe partea carosabilă

Raportat la obiectul litigiului si la hotarârea preliminara pronuntata de CJUE, Curtea a retinut ca în speta sunt incidente prevederile art. 21 din Legea nr. 554/2004, potrivit carora, constituie motiv de revizuire, care se adauga la cele prevazute de Codul de procedura civila, pronuntarea hotarârilor ramase definitive si irevocabile prin încalcarea principiului prioritatii dreptului comunitar, reglementat de art. 148 alin. (2), coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constitutia României, republicata.
În consecinta, Curtea a admis cererea de revizuire, a anulat Decizia civila nr. 938/CA/R din 13 martie 2015 pronuntata de Curtea de Apel Oradea si în rejudecarea cauzei, a retinut:
Sustinerile recurentului reclamant referitoare la incompatibilitatea prevederilor Legii nr. 9/2012, forma în vigoare la data de 01.01.2013 sunt confirmate de considerentele Hotarârii pronuntate de CJUE în Cauza Manea.

În ceea ce priveste acordarea dobânzii prevazute de Codul de procedura fiscala, instanta a apreciat ca fiind în prezenta unei taxe pentru care în conformitate cu art. 10 din Legea nr. 9/2012„ Stabilirea, verificarea, colectarea si executarea silita, inclusiv solutionarea contestatiilor privind taxa datorata de catre contribuabili, se realizeaza de catre autoritatea fiscala competenta, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,” nu se poate aplica dobânda legala de alta natura decât cea fiscala.

Citeste mai mult  Caracterul personal al împăcării pe latură penală, în cadrul unui acord de mediere

Referitor la acordarea dobânzii legale de la data achitarii taxei pentru emisii poluante, în cauza s-a constatat incidenta Hotarârii CJUE dată în cauza C-565/2011 – Irimia împotriva Statului Român, prin care s-a stabilit ca Dreptul Uniunii trebuie interpretat în sensul ca se opune reglementarii interne continute în art. 124 din Codul de procedura fiscala (OG. 92/2003), care limiteaza dobânzile acordate cu ocazia restituirii unei taxe percepute cu încalcarea dreptului Uniunii, la cele care curg începând din ziua care urmeaza datei formularii cererii de restituire a acestei taxe astfel ca, instanta de recurs a acordat dobânda fiscala aferenta calculata de la data platii si pâna la data restituirii efective.

Pentru aceste motive, actiunea formulata a fost apreciata ca întemeiata, cererea reclamantului fiind admisa, iar pârâta obligata sa restituie reclamantului suma reprezentând taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, cu dobânda legala prevazuta de Codul de procedura fiscala, aferenta acestei sume, calculata de la data platii si pâna la data restituirii efective a acesteia. (Curtea de Apel Oradea, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2332/R/CA/26.06.2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >