Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Instanţa competentă

28 martie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

„Instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se cere”, prevăzută în dispoziţiile art. 465 alin. (3) C. proc. pen. ca instanţă căreia îi aparţine competenţa de judecată a cererii de revizuire în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, este instanţa în faţa căreia s-a produs încălcarea ori pretinsa încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale, chiar dacă hotărârea ce formează obiectul cererii de revizuire pronunţată de această instanţă a fost supusă controlului judiciar exercitat de instanţa ierarhic superioară.

În consecinţă, dacă sub imperiul Codului de procedură penală anterior instanţa de apel reprezintă instanţa în faţa căreia s-a produs încălcarea ori pretinsa încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale, competenţa de judecată a cererii de revizuire în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului îi aparţine acestei instanţe, indiferent dacă în cauză instanţa de recurs s-a pronunţat în ultimă instanţă. (ICCJ, Secţia penală, Decizia nr. 3077 din 2 decembrie 2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >