Revizuirea în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului

15 martie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

Potrivit disp.art. 465 C pr pen, cu denumirea marginală Revizuirea în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, hotărârile definitive pronunțate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăților fundamentale ori a dispus scoaterea cauzei de pe rol, ca urmare a soluționării amiabile a litigiului dintre stat și reclamanți, pot fi supuse revizuirii, dacă vreuna dintre consecințele grave ale încălcării Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a protocoalelor adiționale la aceasta continuă să se producă și nu poate fi remediată decât prin revizuirea hotărârii pronunțate.

Per a contrario, în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a nu a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăților fundamentale ori a dispus scoaterea cauzei de pe rol, ca urmare a soluționării amiabile a litigiului dintre stat și reclamanți, persoanele enumerate în dis part 465 alin 2 C pr.pen. , respectiv a) persoana al cărei drept a fost încălcat; b) membrii de familie ai condamnatului, chiar și după moartea acestuia, numai dacă cererea este formulată în favoarea condamnatului; c) procurorul nu au deschisă calea de atac a revizuirii pentru readministrarea probatoriului, excepțiile de la principiul securității juridice și de la autoritatea de lucru judecat fiind de strictă interpretare. (Curtea de Apel București, Secția a II-a penală, Decizia penală nr. 407A/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >