Revizuirea unei hotărâri definitive pronunțată în materie civilă, care încalcă dreptul Uniunii Europene

2 aprilie 2020 Drept Civil

Tribunalul Bistrița Năsăud a dispus sesizarea ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Dacă dispoziţiile art. 509 alin. (1) C.proc.civ. pot fi interpretate ca fiind aplicabile şi în cazul formulării unei cereri de revizuire în materia dreptului procesual civil în ipoteza hotărârilor rămase definitive prin încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene.

În opinia revizuienților din dosarul în care s-a dispus sesizarea ÎCCJ, exercitarea căii de atac speciale a revizuirii ar fi admisibilă și în cadrul litigiilor soluționate conform procedurii civile, având în acest sens ca reper art. 47 TFUE, art. 148 Constituția României, art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

În opinia tribunalului, dispozițiile art. 509 alin. (1) C.proc.civ. nu pot fi interpretate ca aplicându-se în cazul formulării unei cereri de revizuire în materia dreptului procesual civil în ipoteza hotărârilor rămase definitive prin încălcarea principiului priorității dreptului Uniunii Europene.

Dispozițiile procedurale din România permit doar revizuirea hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în cadrul unor acțiuni de natură administrativă, în baza art. 21 alin. (2) teza I din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Citeste mai mult  Posibilitatea demarării unei noi executări în temeiul aceluiaşi titlu, dar pentru o altă sumă

Motivele care justifică promovarea unei cereri de revizuire sunt expres și limitativ prevăzute de art. 509 alin. (1) C.proc.civ.

A admite teza potrivit căreia revizuirea unei hotărâri poate avea loc și în afara motivelor expres prevăzute de lege ar însemna a aduce o gravă atingere principiului securității raporturilor juridice civile și a lăsa la aprecierea instanțelor măsura în care o hotărâre și-a pierdut sau nu credibilitatea.

Jurisprudența CJUE (hotărârea pronunțată în cauza Târșia C-69/14) face trimitere la existența în dreptul național a unei căi legale reglementaate pentru a scoate din vigoare o hotărâre definitivă, atunci când se dovedește ulterior că aceasta este incompatibilă cu dreptul Uniunii Europene.

Ca atare, este necesară așadar o intervenție legislativă, similară celei din domeniul contenciosului administrativ, care să prevadă revizuirea unei hotărâri definitive pronunțată în materie civilă, care încalcă dreptul Uniunii Europene.

Termenul de soluționare a sesizării este 22.06.2020.

Cuvinte cheie: > > >