Group 1

Revizuirea unei hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a dispus recunoaşterea unei hotărâri străine de condamnare

15 iunie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

Cererea de revizuire formulată împotriva hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a dispus recunoaşterea unei hotărâri judecătoreşti străine de condamnare şi transferarea persoanei condamnate în vederea executării pedepsei privative de libertate într-un penitenciar din România, în baza dispoziţiilor Legii nr. 302/2004, este inadmisibilă, întrucât calea extraordinară de atac a revizuirii poate fi exercitată numai împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive prin care s-a soluţionat fondul cauzei. (ICCJ, Secţia penală, Decizia nr. 63/A din 19 februarie 2016, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >