Revocarea donației pentru neexecutarea sarcinii. Calitatea procesuală activă

17 august 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Cat timp donatorul este in viata, acesta este singurul care are calitatea de a solicita revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii, mostenitorii donatorului putand solicita revocarea donatiei din acest motiv numai dupa decesul autorului lor.

”Prin contractul de donatie autentificat sub nr. 223/06.02.2014 la BNP, RAP, in calitate de donatoare, a donat reclamantelor si paratului din prezenta cauza, in calitate de donatari, ca bun propriu pentru fiecare, cate o cota de ¼ din nuda proprietate asupra imobilului situat in _, instituind in sarcina acestora obligatia de a-l intretine pe bunicul sau matern, ND, obligatia de intretinere constand in procurare de hrana, imbracaminte, incaltaminte, suportarea cheltuielilor curente aferente folosirii si intretinerii imobilului, tratament medical, medicamente, menaj efectuat fie personal, fie prin angajarea unei persoane, care sa se ocupe in mod expres de acesta.

In speta, prin cererea formulata, reclamantele, beneficiare ale donatiei, solicita revocarea acesteia cu privire la cota de ¼ facuta in favoarea paratului pentru neindeplinirea de catre acesta a obligatiei de intretinere pe care si-a asumat-o prin contractul de donatie.

Citeste mai mult  Cauzele exoneratoare de răspundere pentru fapta lucrului

Potrivit disp. art. 36 C.pr.civ., calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum este dedus judecății. Existența sau inexistența drepturilor și a obligațiilor afirmate constituie o chestiune de fond. O condiție pentru ca o persoană să fie parte în proces este calitatea procesuală care contribuie la desemnarea titularului de a acționa și în același timp a persoanei împotriva căreia se poate exercita acțiunea. Calitatea de parte în proces trebuie să corespundă cu calitatea de titular al dreptului și respectiv, al obligației ce formează conținutul raportului juridic de drept material supus judecății.

Conform disp. art. 1027 al. 1 C.civ., daca donatarul nu indeplineste sarcina la care s-a obligat, donatorul sau succesorii sai in drepturi pot cere fie executarea sarcinii, fie revocarea donatiei, iar in al. 2 din acelasi articol se arata ca, in cazul in care sarcina a fost stipulata in favoarea unui tert, acesta poate cere numai executarea sarcinii.

Din prevederile legale anterior enuntate rezulta faptul ca, atata timp cat donatorul este in viata, acesta este singurul care are calitatea de a solicita revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii, mostenitorii donatorului putand solicita revocarea donatiei din acest motiv numai dupa decesul autorului lor.

Citeste mai mult  Cerere de recurs formulata prin e-mail. Calculul termenului privind exercitarea caii de atac

Ori, in prezenta cauza, donatoarea este in viata, astfel incat, reclamantele, in calitate de donatare, nu au calitatea procesuala activa de a solicita revocarea donatiei, putand dobandi aceasta calitate abia ulterior, cand vor deveni mostenitoarele donatoarei RAP, ca urmare a decesului acesteia.

In baza acestor considerente, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantelor, invocata din oficiu si va respinge actiunea formulata, ca fiind introdusa de persoane fara calitate procesuala activa.” (Judecătoria Iași, Sentința civilă nr. 12306/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >