Revocarea stipulaţiei pentru altul

17 iunie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit art. 1284 alin. 2 C. civ., prin efectul stipulaţiei beneficiarul dobândeşte dreptul de a cere direct promitentului executarea prestaţiei, iar în conformitate cu dispoziţiile art. 1286 alin. 2 C. civ., stipulaţia poate fi revocată cât timp acceptarea beneficiarului nu a ajuns la stipulant sau la promitent.

Rezultă din analiza acestor dispoziţii legale că prin stipulaţia pentru altul terţul beneficiar dobândeşte dreptul de a cere executarea prestaţiei direct promitentului, dar acceptarea stipulaţiei nu este prevăzută ca o condiţie de validitate, pentru că, în lipsa acceptării, se consideră, potrivit dispoziţiilor art. 1286 alin. 1 C. civ., că dreptul terţului beneficiar nu a existat niciodată, însă principala consecinţă a acceptării o constituie consolidarea dreptului său cu privire la prestaţia ce face obiectul stipulaţiei.

Odată solicitată executarea prestaţiei este îndeplinită şi condiţia privind acceptarea acesteia, iar terţul beneficiar poate utiliza toate mijloacele pe care le are la dispoziţie orice creditor pentru realizarea dreptului său.

Revocarea stipulaţiei pentru altul în modalităţile prevăzute de art. 1287 C. civ. este posibilă cât timp acceptarea acesteia nu a ajuns la stipulant sau promitent, astfel cum rezultă din prevederile art. 1286 alin. 2 C. civ.

Citeste mai mult  Hotărâre care să țină loc de act autentic de vânzare. Neachitarea diferenței de preț

În alţi termeni, momentul de la care se produc efectele acceptării de către terţul beneficiar este esenţial pentru a se stabili data de la care stipulaţia pentru altul este irevocabilă, în conformitate cu dispoziţiile art. 1286 alin. 2 C. civ.” (ÎCCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 5146 din 4 decembrie 2018, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >