Rezilierea locațiunii. Interpretarea clauzei contractuale privind modalitatea de stabilire a cuantumului despăgubirilor

23 septembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Interpretând clauza potrivit căreia căruia „rezilierea unilaterală de către locator a contractului va atrage după sine plata de despăgubiri la nivelul sumei investite reevaluată şi faţă de cursul de schimb leu/dolar” în contextul obligaţiilor reciproce ale părţilor şi având în vedere rezilierea unilaterală a contractului de către reclamant, instanţa de apel a apreciat corect că prin utilizarea conjuncţiei „şi”, intenţia şi voinţa reală a părţilor, nu a fost aceea de a stabili întinderea despăgubirilor exclusiv prin efectuarea reevaluării în funcţie de cursul leu/dolar. Un alt criteriu pentru determinarea cuantumului prejudiciului suferit ca urmare a rezilierii unilaterale fiind obligarea reclamantului la plata valorii actualizate a îmbunătăţirilor aduse de pârâtă spaţiului deţinut. (ICCJ, Secția a II-a civilă, Decizia nr. 2491/2012)

Cuvinte cheie: > >