Rezilierea unilaterală. Condiții

1 ianuarie 2020 Drept Civil Jurisprudenta

Pentru a se putea dispune rezilierea (…), fie că este vorba de reziliere judiciară fie că este vorba de reziliere extrajudiciară, trebuie să fie îndeplinite condițiile legale specifice, nefiind suficientă o simplă manifestare de „opțiune” în acest sens din partea creditorului obligației pretins neexecutate.

Potrivit dispozițiilor art. 1516 alin. 2 C. civ., creditorul obligației contractuale neexecutate are într-adevăr un drept de opțiune, putând să ceară sau, după caz, să treacă la executarea silită a obligației; să obțină rezoluțiunea sau rezilierea contractului ori, după caz, reducerea propriei obligații corelative sau să folosească, atunci când este cazul, orice alt mijloc prevăzut de lege pentru realizarea dreptului său. (…)

Rezultă deci că dreptul de opțiune vizează posibilitatea creditorului obligației pretins neexecutate de a alege unul dintre mijloacele prevăzute de lege pentru realizarea dreptului său. De asemenea, odată manifestată, opțiunea creditorului este irevocabilă, în sensul că acesta nu-și poate schimba alegerea făcută.

Rezoluțiunea/rezilierea unilaterală produce efecte numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile legale, inclusiv cele prevăzute de art. 1516 alin. 2 C. civ. În caz contrar, notificarea de reziliere nu produce efecte, cu consecința menținerii contractului încheiat între părți. În nici un caz nu s-ar putea susține că notificarea unilaterală de reziliere ar avea oricum ca efect rezilierea contractului, chiar și în lipsa îndeplinirii condiției existenței unei neexecutări din partea debitorului, o asemenea interpretare fiind contrară dispozițiilor art. 1516 C. civ., deja evocate, de natură să ducă la o confuzie nepermisă între rezoluțiunea unilaterală și denunțarea unilaterală a contractului.

Citeste mai mult  Validarea popririi poate fi dispusă chiar în situaţia în care terţul poprit a efectuat plata sumei datorate

Așadar, declarația de rezoluțiune poate să fie ineficace fie pentru că nu au fost îndeplinite condițiile necesare pentru nașterea dreptului de a emite o asemenea declarație, fie pentru că nu au fost îndeplinite condițiile de fond și formă, legale sau contractuale, pentru emiterea declarației ca act juridic unilateral. (Extras din considerentele deciziei nr. 5372 din 14 decembrie 2018 a ICCJ, Secţia a II-a civilă, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >