Rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare. Inadmisibilitatea cumulării executării în natură cu clauza penală stipulată numai pentru întârzierea la executare

31 iulie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit art. 1538 alin.(1) Cod civil, clauza penală este aceea prin care părţile stipulează că debitorul se obligă la o anumită prestaţie în cazul neexecutării obligaţiei principale.

Principala obligaţie ce îi revenea promitentei-vânzătoare, era aceea de a-i vinde promitentului-cumpărător terenul în litigiu, prin încheierea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică.

Corespunde realităţii că promitenta-vânzătoare nu s-a prezentat la notarul public în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, dar reclamantul putea solicita executarea în natură a convenţiei, însă prin introducerea cererii de chemare în judecată, rezultă că promitentul-cumpărător a luat opţiunea de a solicita rezoluţiunea antecontractului şi solicitarea de despăgubiri.

Dacă obligaţia promitentei-vânzătoare a fost de transmitere a dreptului de proprietate, obligaţia promitentului-cumpărător a fost de a cumpăra terenul, obligaţii ce se pot îndeplini şi în prezent, situaţie în care promitentul-cumpărător nu are opţiunea între a executa silit antecontractul de vânzare-cumpărare în natură, sau a cere executarea clauzei penale.

Altfel, ar însemna ca pe cale ocolită, să i se permită reclamantului o îmbogăţire fără just temei, în dauna pârâtei, câtă vreme scopul antecontractului de vânzare-cumpărare poate fi dus la îndeplinire.

Citeste mai mult  Metodele de interpretare nu pot constitui obiect al unei exceptii de neconstitutionalitate

Atunci când clauza este valabilă, creditorul poate opta între a cere executarea obligaţiei principale, dacă aceasta este posibilă, sau executarea clauzei penale. Existenţa clauzei penale, nu-l împiedică însă pe creditor în cazul neexecutării în natură a obligaţiei principale, să ceară rezoluţiunea sau rezilierea contractului, dar creditorul nu poate cumula
executarea în natură cu clauza penală, stipulată numai pentru întârzierea în executare.” (Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, Decizia civilă nr. 1005 din 29 octombrie 2014, www.curteadeapelcluj.ro)

Mai multe cu privire la clauza penală AICI.

Cuvinte cheie: > > >