RIL admis. Bunurile ce pot fi date în compensare pentru imobilele preluate abuziv

14 mai 2018 Drept Civil

În ședința din 14 mai 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia nr.12 în dosarul nr.173/1/2018, a admis recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj și, în consecință, a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 221-223 din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013, astfel cum au fost completate prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2014, pot fi acordate în compensare și alte bunuri decât cele menționate în lista întocmită de entitatea învestită cu soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă persoana îndreptățită face dovada caracterului disponibil al acestora.

Citeste mai mult  Imposibilitatea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de contract. Neachitarea diferenței de preț

Sursa: comunicat ÎCCJ

Cuvinte cheie: > >