RIL admis. Competența de soluționare a cererilor având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu tutela

4 decembrie 2017 Drept Civil

În ședința din 4 decembrie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii,prin Decizia nr.28 în dosarul nr.1950/1/2017, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța şi, în consecinţă, a stabilit că:

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 107 din Codul civil și ale art. 133 alin. (1) coroborate cu art. 70 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, competența de soluționare, în primă instanță, a cererilor având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu tutela revine tribunalului.

Cuvinte cheie: > > >