RIL admis. Instanţa competentă material să soluționeze cauzele având ca obiect cereri de constatare a caracterului ilicit al faptei care aduce atingere unor drepturi nepatrimoniale

20 martie 2023 Drept Civil

În ședința din 13 martie 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, prin  Decizia nr.1 în dosarul nr.9/1/2023, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel București şi, în consecință, a stabilit  că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art. 253 alin. (1) lit. c) din Codul civil şi ale art. 94 pct. 1 lit. h) şi k) şi art. 95 pct. 1 din Codul de procedură civilă, tribunalul este instanţa competentă material în ce privește soluţionarea cauzelor având ca obiect cereri de constatare a caracterului ilicit al faptei care aduce atingere unor drepturi nepatrimoniale, cereri întemeiate pe prevederile art. 253 alin. (1) lit. c) din Codul civil, atunci când acestea sunt formulate simultan cu cereri întemeiate pe dispoziţiile art. 253 alin. (4) din Codul civil de a se acorda despăgubiri pentru prejudiciul nepatrimonial cauzat care nu depășesc valoarea de 200.000 lei inclusiv.

Citeste mai mult  (Ne)legala decădere din dreptul de a administra proba cu expertiza judiciară

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13 martie 2023.

Sursa: comunicat ICCJ

Cuvinte cheie: > >