RIL admis. Interpretarea art.64 alin. (3) CPP

9 decembrie 2019 Drept Penal

În ședința din 9 decembrie 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, prin Decizia nr.32 în dosarul nr.2470/1/2019, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de Conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie și a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.64 alin.(3) din Codul de procedură penală, judecătorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în casaţie).

Obligatorie, conform dispoziţiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.

Cuvinte cheie: > > > >