Group 1

RIL admis. Momentul de la care începe să curgă termenul de revizuire prevăzut de art. 324 alin. (1) pct. 3 VCPC [art. 511 alin. (1) pct. 3 NCPC]

6 martie 2017 Drept Civil

În şedinţa din 6 martie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia nr. 3 în dosarul nr.23/2016, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj și a stabilit că:

În interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 324 alin. (1) pct. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă de la 1865, momentul de la care începe să curgă termenul de revizuire de o lună îl constituie data la care partea a luat cunoştinţă, în orice mod, de împrejurările pentru care constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală.

Această dată nu poate depăşi intervalul de 3 ani de la data producerii împrejurărilor sus-menţionate.

Notă: Dispozițiile art. 511 alin. (1) pct. 3 NCPC sunt identice cu cele din vechea reglementare.

Cuvinte cheie: >