Group 1

RIL admis. Natura termenului prevăzut de art. 207 alin. (1) NCPP

17 septembrie 2018 Drept Penal

În ședința din 17 septembrie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia nr.16 în dosarul nr.1512/1/2018, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi, în consecinţă, a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penalătermenul „cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia” este un termen peremptoriu, iar încălcarea sa atrage decăderea procurorului din dreptul de a formula cereri privind măsurile preventive şi nulitatea actului făcut în acest sens peste termen, precum şi imposibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a verifica din oficiu legalitatea şi temeinicia măsurii preventive înainte de expirarea duratei acesteia.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art.474 alin.(4) din Codul de procedură penală.

Sursa: comunicat ÎCCJ

Cuvinte cheie: > >