RIL admis. Tipul hotărârii care se pronunță în procedura de validare a alegerii primarului, calea de atac căreia îi este supusă hotărârea pronunțată şi termenul de exercitare a acesteia

15 mai 2017 Drept Civil

În ședința din 15 mai 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia nr.8 în dosarul nr.28/2016 a admis recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi, în consecinţă, a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea art. 58 şi art. 59 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, hotărârile primei instanţe pronunţate în cauzele având ca obiect validarea sau invalidarea alegerii primarilor sunt încheieri, executorii, susceptibile de a fi atacate cu apel în 30 zile, în condiţiile art. 534 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă.

Cuvinte cheie: >