RIL. Pot fi acordate dobanzi pentru drepturile salariale prevazute in titluri executorii

17 iunie 2014 Drept Civil Uncategorized

In aplicarea dispozitiilor art. 1082 si 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1531 alin. (1), alin. (2) teza I si art. 1535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in conditiile art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011. (Decizia ICCJ nr. 2 din 17 februarie 2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 411 din 03.06.2014)

Cuvinte cheie: > >