RIL promovat. Admisibilitatea cererilor de obținere a datelor prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice

10 iunie 2016 Drept Penal

Procurorul general al României a sesizat ICCJ cu recurs în interesul legii în vederea interpretării și aplicării unitare a dispozițiilor art.12 ind. 1 din Legea nr.506/2004, modificată, în materia obținerii datelor prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului.

Examenul jurisprudenței existente în materie evidențiază  două  orientări, relevând caracterul neunitar al acesteia.

I. Într‐o orientare, instanțele au admis solicitările procurorilor de autorizare a transmiterii datelor stocate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, formulate ulterior modificărilor legislative intervenite prin Legea nr.235/2015, considerând incident art.12 ind. 1 din Legea nr.506/2004, modificată, coroborat cu art.152 din Codul de procedură penală.

II. Într‐o altă opinie, instanțele au respins cererile de tipul celor de mai sus pe considerentul că  Legea nr.506/2004 are o altă  sferă  de reglementare, iar inserarea art.12 ind.1 în cuprinsul ei contravine celor statuate de Curtea Constituțională prin decizia nr.440/2014, precum şi hotărârii din 8 aprilie 2014 a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Citeste mai mult  CCR. Compatibilitatea exercitării funcţiei de verificare a legalităţii netrimiterii în judecată cu exercitarea funcţiei de judecată încalcă Constituţia

Opinia procurorului general este în sensul că soluția legală în această  materie este cea ilustrată de prima orientare jurisprudențială.

Astfel, ulterior datei de 17 octombrie 2015 când a intrat în vigoare Legea nr. 235/2015, cererile de obținere a datelor de trafic, datelor de identificare a echipamentului şi a datelor de localizare stocate sau prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât conținutul comunicațiilor, sunt admisibile, fiind supuse autorizării prealabile a judecătorului de drepturi  și libertăți.

Textul integral al recursului în interesul legii poate fi consultat AICI

Cuvinte cheie: >