RIL promovat. Calculul termenului de prescripție pentru obligațiile fiscale aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar

Colegiul de Conducere al Curții de Apel Brașov a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii cu privire la următoarea problemă de drept soluționată în mod diferit de instanțele de judecată: Care este momentul de la care se calculează termenul de prescripție pentru obligații fiscale principale/accesorii aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar?

1. Într-o primă opinie s-a considerat că termenul de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili și determina obligația fiscală datorată se împlinește în termen de 5 ani și începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a constituit baza de impunere care a generat creanța fiscală.

Dispozițiile legale nu fac referire la momentul declarării, calculării, stabilirii sau finalizării bazei de impunere a creanței fiscale și a obligației fiscale corelative, ci trimit expres la momentul constituirii, al generării bazei de impunere.

Astfel, nu se poate declara un impozit în absența bazei sale de impunere, deci a profitului.

Din interpretarea sistematică a prevederilor legale reiese că profitul, deci baza de impunere a obligației reprezentate de plata impozitului pe profit, se constituie constant în chiar cursul anului fiscal în cauză, fiind doar calculat cu titlu final și declarat cu tittlu recapitulativ prin declarația 101 depusă în cursul anului următor celui în cauză.

Citeste mai mult  Direcția Antifraudă avertizează cumpărătorii de mașini second-hand asupra consecințelor privind înțelegerile pentru neplata TVA

Însă, în vederea stabilirii momentului de la care începe să curgă prescripția fiscală, legea nu se referă la calcularea finală sau declararea recapitulativă a bazei de impunere, ci la momentul constituirii acesteia, care este distinct și anterior calculului final.

2. Într-o a doua opinie se consideră că dreptul organelor fiscale de a stabili obligații fiscale corelative drepturilor de creanță fiscală se prescrie în termen de 5 ani și începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanța fiscală, adică din momentul constituirii bazei de impunere (conform art. 23 Cod procedură fiscală).

Momentul constituirii bazei de impunere este reprezentat de ziua în care contribuabilul depunde declarațiile de impunere cu privire la sumele ce reprezintă baza de impozitare.

În concret, în cazul impozitului pe profit, baza impozabilă se constituie în momentul în care contribuabilul o determină și o declară prin declarația anuală de impozit pe profit, având în vedere prevederile coroborate ale art. 86 și 87 Cod procedură fiscală.

Citeste mai mult  Dobânzile și majorările de întârziere au caracterul unor sancţiuni fiscale cărora li se poate aplica principiul proporţionalităţii?

Interpretarea contrară determină o confuzie între momentul constituirii bazei de impunere (determinarea profitului impozabil anual prin declarația fiscală) și momentul generării elementelor ce o compun (Veniturile și cheltuielile din cursul anului calendaristic).

Or, din interpretarea sistematică a alin. 2 a art. 23 Cod procedură fiscală în raport de alin. 1 al aceluiași articol, rezultă că momentul constituirii bazei de impunere este și momentul în care se naște dreptul organului fiscal de a determina și stabili obligația fiscală datorată, care nu poate fi decât momentul în care expiră termenul până la care contribuabilul trebuie să declare baza impozabilă și să calculeze impozitul aferent, în măsura în care impozitul se determină prin autoimpunere.

Orice acțiune a organelor fiscale înainte de expirarea termenului de clarare ar fi contrară principiilor fiscale și ar avea caracterul unui abuz, dreptul organelor fiscale de percepere a obligațiilor fiscale datorate de un contribuabil născându-se doar în momentul în care expiră termenul prevăzut de lege pentru declararea bazelor impozabile și a impozitelor aferente.

Citeste mai mult  CJUE. Scutire de la plata TVA. Noțiunea ”organisme recunoscute ca având un caracter social”

Numai din momentul expirării acestei date, organele fiscale pot pretinde contribuabililor declararea și plata impozitului, în situația în care aceștia nu-și respectă obligația legală de a declara și plăti impozitul respectiv, sau pot iniția inspecția fiscală pentru îndeplinirea obiectului specific de activitate al inspecției, reglementat expres de art. 94 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

Termenul de soluționare a recursului în interesul legii promovat este 14.09.2020.

Cuvinte cheie: > > >