RIL promovat. Condițiile de formă pe care trebuie să le îndeplinească convenția părților cu privire la alegerea unei anumite instanțe, care ar urma să soluționeze acțiunea de divorț în situația în care niciuna din ele nu are locuința în țară

10 august 2016 Drept Civil

Colegiul de Conducere al ÎCCJ a formulat recurs în interesul legii vizând înțelesul noțiunii de acord  al părților din cuprinsul tezei a II-a alin. (2) al art. 915 Ncpc, respectiv condițiile de formă pe care trebuie să le îndeplinească convenția părților cu privire la alegerea unei anumite instanțe, care ar urma să soluționeze acțiunea de divorț în situația în care nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința pe teritoriul României. 

1. Într-o primă opinie, s-a statuat că pentru a fi incidente, s-a statuat că pentru a fi incidente dispozițiile primei teze a alin. (2) al art. 915 Cpc, este necesar ca acordul părților cu privire la alegerea instanței care urmează a soluționa acțiunea de divorț, să fie exprimat expres, fie în formă scrisă anterior învestirii instanței, fie verbal în fața instanței, în situația în care litigiul este pendinte, în ambele cazuri însă reținându-se că manifestarea de voință a părților în sensul opțiunii pentru o anumită instanță trebuie să rezulte explicit fie din cuprinsul convenției, fie din susținerile formulate oral în fața instanței de judecată.

Citeste mai mult  Dezlegare chestiune de drept. Calea de atac împotriva hotărârii pronunţată în primă instanţă în litigiile având ca obiect executarea contractelor de achiziţie publică

2. Într-o altă opinie, s-a apreciat că norma procedurală operează și în cazul în care acordul părților nu este exprimat în mod expres, în formă scrisă sau verbală, manifestarea de voință a părților cu privire la alegerea unei anumite instanțe putând fi dedusă din conduita lor procesuală și anume, neinvocarea excepției necompetenței teritoriale de către pârât prin întâmpinare, învestirea aceleiași instanțe de către pârât cu soluționarea cererii reconvenționale, exprimarea acordului de către pârât în cuprinsul procurii acordată apărătorului ales.

Recursul în interesul legii are termen de soluționare – 24 octombrie 2016.

Textul integral poate fi consultat AICI

Cuvinte cheie: > > >