Group 1

RIL promovat. Criticile privind cheltuielile de judecată ca motiv de recurs

1 octombrie 2019 Drept Civil

Colegiul de Conducere al Curții de Apel Brașov a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii asupra unei probleme de drept soluționate diferit de instanțele judecătorești, respectiv ”dacă criticile de recurs ce vizează exclusiv cuantumul și modul de acordare a cheltuielilor de judecată pot fi încadrate sau nu în motivul de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 Cod de procedură Civilă”.

Într-o primă opinie, critica de nelegalitate reglementată de art. 488 pct. 8 Cod de procedură Civilă are în vedere încălcarea sau greșita aplicare a normelor de drept material de către prima instanță. Operațiunea de stabilire de către instanță a cheltuielilor de judecată presupune stabilirea onorariului inter partes, astfel că, în ceea ce privește criticile privind cheltuielile ocazionate de desfășurarea procesului, acordate de prima instanță, atât cele care vizează compensarea cât și cele care vizează cuantumul acestora, țin de netemeinicie și de aprecierea probelor administrate, neputând forma obiectul controlului de legalitate al instanței de recurs.

Citeste mai mult  Invocarea nulității absolute a procesului verbal de contravenție emis de CNADNR în procedura contestației la executare

Într-o a doua opinie, aceste critici pot fi încadrate în motivul de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 Cod de procedură Civilă, dispozițiile art. 451-455 Cod de procedură civilă reprezintă o transpunere în plan procesual a normelor de drept material referitoare la răspunderea civilă delictuală.

Cuvinte cheie: > >