RIL promovat. Executarea creanţelor stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor şi autorităţilor publice

9 septembrie 2019 Drept Civil

Procurorul general a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii cu privire la problema de drept vizând „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 781 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă [fost art. 452 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură civilă (1865)], în ceea ce priveşte executarea silită prin poprirea sumelor destinate plăţii drepturilor salariale, aflate în conturi deschise la unităţile de trezorerie şi societăţi bancare”.

I. Într-o primă orientare de jurisprudenţă se consideră că prin Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002, lege specială în materie, care se aplică cu prioritate, s-a stabilit o procedură specială, derogatorie de la prevederile dreptului comun în ceea ce priveşte executarea creanţelor stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor şi autorităţilor publice.

Citeste mai mult  Situaţiile în care evacuarea nu se poate face între 1 decembrie şi 1 martie

Aşadar, existând o reglementare specială, derogatorie, prevederile art. 781 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă [fost art. 452 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură civilă (1865)] nu sunt aplicabile, în privinţa executărilor silite prin poprire îndreptate împotriva instituţiilor şi autorităţilor publice, motiv pentru care nu pot fi înfiinţate popriri asupra sumelor din conturile deschise la trezorerie şi conturile colectoare alimentare carduri deschise la societăţi bancare pentru plata drepturilor salariale ale personalului instituţiilor şi autorităţilor publice şi nici asupra sumelor din aceleaşi conturi, destinate organizării şi funcţionării debitorilor, în scopul executării obligaţiilor pecuniare stabilite în sarcina acestor instituţii prin titluri executorii.

II. În a doua orientare jurisprudenţială, s-a apreciat că dispoziţiile art. 781 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă [fost art. 452 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură civilă (1865)] sunt aplicabile şi în privinţa executării silite prin poprire în privinţa instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel încât, sunt exceptate de la poprire sumele cu destinaţia de salarii doar pentru o perioadă de trei luni de la data înfiinţării popririi, termen la expirarea căruia sumele având această destinaţie pot fi executate silit. În această orientare se arată că asupra acestor sume operează doar o insesizabilitate temporară, nu una absolută şi totală, nelimitată temporal, astfel cum se susţine în prima orientare a jurisprudenţei.

Citeste mai mult  Pensie de întreţinere datorată de părinte pentru un copil. Înţelesul noţiunii de „până la o pătrime din venitul părintelui”

Dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 sunt aplicabile doar în ceea ce priveşte executarea voluntară, nu şi executarea silită şi vizează exclusiv perioada de 6 luni, prevăzută de art. 2 din ordonanţă, în care instituţiile şi autorităţile publice debitoare trebuie să facă demersurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile de plată. După trecerea acestui interval de timp, dacă instituţiile şi autorităţile publice nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată, potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002, creditorul poate solicita efectuarea executării silite potrivit Codului de procedură civilă.

Cuvinte cheie: > > >