RIL promovat. Încadrarea juridică a infracțiunii de furt săvârșită prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere

21 noiembrie 2019 Drept Penal

Colegiul de conducere al Curții de Apel București a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii vizând încadrarea juridică a infracțiunii de furt calificat săvârșită prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere, pentru asigurarea unei interpretări și aplicări unitare a legii.

I. Într-o primă opinie, s-a apreciat în sensul încadrării juridice a faptei în infracțiunea de furt simplu, prevăzută de art. 228 alin. (1) Cod penal. În susținerea acestei opinii, au fost reținute cele stabilite în cadrul întâlnirii de unificare a practicii în materie penală din data de 5 decembrie 2018 din cadrul Curții de apel București, când au fost discutate problemele de drept referitoare la încadrarea juridică a faptei constând în ruperea tag-urilor antifurt aplicate pe articolele de îmbrăcăminte/încălțăminte comercializate de diferite magazine, urmată de sustragerea acestora și reținerea ca element circumstanțial agravant prevăzut de art. 229 alin. (1) lit. e) din Codul penal, scoaterea sistemului de siguranță de pe o haină, de pe o carte, de pe un telefon mobil etc. sustrase dintr-un magazin prevăzut cu sistem de alarmă. Cu acest prilej, în opinie majoritară, s-a concluzionat în sensul că încadrarea juridică dată faptei care constă în sustragerea unui bun dintr-un magazin prevăzut cu sistem de alarmă, după ce în prealabil făptuitorul a scos sistemul de siguranță de pe obiectul sustras, astfel încât sistemul de alarmă să nu se declanșeze în momentul în care acesta ar încerca să iasă din magazin cu obiectul sustras, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt simplu. S-a reținut că HG nr. 1010 din 25 iunie 2004 de aplicare a normelor metodologice și a documentelor prevăzute în Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor instituie norme tehnice privind proiectarea și realizarea sistemelor tehnice de protecție și alarmare împotriva efracției și menționează că sistemul de alarmare împotriva efracției cuprinde: subsistem antiefracție, televiziune cu circuit închis și control acces. Spre deosebire de aceste sisteme, structurate în maniera descrisă anterior, etichetele detașabile anti-furt (hard tag-uri antifurt) conțin în interior un circuit electronic, care în momentul în care trece printre porți antifurt, este declanșată o alarmă sonoră și optică. Etichetele detașabile antifurt sunt scoase de pe produse la vânzare. Rezultă așadar că mecanisme relativ simple din categoria etichetelor detașabile antifurt nu pot fi asimilate sistemelor complexe de alarmă ori de supraveghere în sensul dispozițiilor art. 229 alin. (1) lit. e) Cod penal.

Citeste mai mult  Infracțiunea de violare a vieții private

II. Într-o a doua opinie, s-a apreciat în sensul încadrării juridice a faptei în infracțiunea de furt calificat prevăzută de art. 229 alin. (1) lit. e) Cod penal, text de lege potrivit căruia furtul este calificat , dacă este săvârșit prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere. S-a argumentat că fapta este substanțial diferită de o infracțiune de furt în formă simplă întrucât în acest caz presupune înlăturarea unui mijloc de protecție/securitate/siguranță instalat suplimentar de persoana vătămată chiar în scopul împiedicării furtului. Ca atare, poate fi considerat similar sistemelor de asigurare prin încuiere/blocare pentru care ar fi necesară efracția. S-a apreciat că trebuie reținut furtul calificat chiar și în situația în care sistemul de alarmă nu este distrus ci doar înlăturat, scopul normei legale fiind de a sancționa mai sever faptele de furt comise prin înlăturarea unor astfel de sisteme.

III. Într-o a treia opinie, s-a concluzionat că în ipoteza în care fapta de furt se săvârșește prin acționarea asupra sistemului de siguranță al unui bun, este furt simplu, dar, de la caz la caz, dacă scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere s-a făcut prin distrugerea acestuia este furt prin efracție, prevăzut de art. 229 alin. (1) lit. d) teza I Cod penal.

Cuvinte cheie: > > >